Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

20/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

Lời bài hát Nuốt Lời tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你敷衍一句抱歉
nǐ fūyǎn yī jù bàoqiàn
nỉ phu dẻn i chuy pao tren
Anh qua loa một câu xin lỗi

撇清与我的关联
piě qīng yǔ wǒ de guānlián
p'ỉa tring ủy ủa tơ quan lén
Phủi sạch mối quan hệ với em

能否给我颗止痛片
néng fǒu gěi wǒ kē zhǐtòng piān
nấng phẩu cẩy ủa khưa chử thung p'en
Cho em viên thuốc giảm đau được không

熬过你留下的浩劫
áo guò nǐ liú xià de hàojié
áo cua nỉ liếu xe tơ hao chía
Để vượt qua kiếp nạn anh để lại

不敢声张的哽咽
bùgǎn shēngzhāng de gěngyè
pu cản sâng chang tơ cẩng dê
Lời nghẹn ngào không dám rêu rao

游走在崩溃边缘
yóu zǒu zài bēngkuì biānyuán
dấu chẩu chai pâng khuây pen doén
Lang thang bên bờ sụp đổ

是我的眼泪太低廉
shì wǒ de yǎnlèi tài dīlián
sư ủa tơ dẻn lây thai ti lén
Là nước mắt của em quá rẻ mạt

再卑微的挽留只会让你更讨厌
zài bēiwēi de wǎnliú zhǐ huì ràng nǐ gèng tǎoyàn
chai pây uây tơ oản liếu chử huây rang nỉ câng thảo den
Tiếp tục hèn mọn níu kéo chỉ khiến anh càng chán ghét

答应你不见面转眼我就食言
dā·ying nǐ bùjiàn miàn zhuǎnyǎn wǒ jiù shíyán
ta inh nỉ pu chen men choản dẻn ủa chiêu sứ dén
Nhận lời anh không gặp mặt chớp mắt em đã nuốt lời

刚删照片转眼我又复原
gāng shān zhàopiàn zhuǎnyǎn wǒ yòu fùyuán
cang san chao p'en choản dẻn ủa dâu phu doén
Bức ảnh vừa xóa chớp mắt em lại khôi phục

你的特权是不守约
nǐ de tèquán shì bù shǒu yuē
nỉ tơ thưa troén sư pu sẩu duê
Đặc quyền của anh là không giữ hẹn

我只能对着空气兑现
wǒ zhǐ néng duì zhe kōngqì duìxiàn
ủa chử nấng tuây chưa khung tri tuây xen
Em chỉ có thể thực hiện với không khí

你对我的厌倦能否稍作收敛
nǐ duì wǒ de yànjuàn néng fǒu shāo zuò shōuliǎn
nỉ tuây ủa tơ den choen nấng phẩu sao chua sâu lẻn
Chán ngán anh dành cho em có thể bớt đi chút không

再兜个圈尽量迟来一点
zài dōu gè juān jǐnliàng chí lái yī diǎn
chai tou cưa choen chỉn leng trứ lái i tẻn
Lượn thêm một vòng cố gắng đến chậm một chút

被你点中我的死穴
bèi nǐ diǎn zhōng wǒ de sǐ xué
pây nỉ tẻn chung ủa tơ xử xuế
Bị anh điểm trúng tử huyệt của em

如何营救我止步在过去的感觉
rúhé yíngjiù wǒ zhǐbù zài guòqù de gǎnjué
rú hứa ính chiêu ủa chử pu chai cua truy tơ cản chuế
Sao để cứu viện em dừng bước trong cảm giác đã qua

撑不下去的谎言
chēng bùxià qù de huǎngyán
trâng pu xe truy tơ hoảng dén
Lời dối gian không chống đỡ nổi nữa

在关键时刻会掉链
zài guānjiàn shíkè huì diào liàn
chai quan chen sứ khưa huây teo len
Vào thời điểm mấu chốt sẽ lộ tẩy

本来还想能靠近些
běnlái hái xiǎng néng kàojìn xiē
pẩn lái hái xẻng nấng khao chin xia
Vốn vẫn nghĩ có thể đến gần hơn

却被沉默拉回原点
què bèi chénmò lā huí yuán diǎn
truê pây trấn mua la huấy doén tẻn
Lại bị lặng im kéo về điểm đầu

是你先在我耳边
shì nǐ xiān zài wǒ ěr biān
sư nỉ xen chai ủa ở pen
Là anh kề bên tai em trước

说这次真的抱歉
shuō zhè cì zhēn de bàoqiàn
sua chưa trư chân tơ pao tren
Nói lần này thật sự xin lỗi

一句话戳中我泪点
yī jù huà chuō zhōng wǒ lèi diǎn
i chuy hoa trua chung ủa lây tẻn
Một câu nói đâm trúng tuyến lệ em

剩不多的倔强一瞬间就被瓦解
shèng bùduō de juéjiàng yīshùn jiàn jiù bèi wǎjiě
sâng pu tua tơ chuế cheng i suân chen chiêu pây ỏa chỉa
Chút kiên cường còn lại bỗng chốc bị tan rã

答应你不见面转眼我就食言
dā·ying nǐ bùjiàn miàn zhuǎnyǎn wǒ jiù shíyán
ta inh nỉ pu chen men choản dẻn ủa chiêu sứ dén
Nhận lời anh không gặp mặt chớp mắt em đã nuốt lời

刚删照片转眼我又复原
gāng shān zhàopiàn zhuǎnyǎn wǒ yòu fùyuán
cang san chao p'en choản dẻn ủa dâu phu doén
Bức ảnh vừa xóa chớp mắt em lại khôi phục

你的特权是不守约
nǐ de tèquán shì bù shǒu yuē
nỉ tơ thưa troén sư pu sẩu duê
Đặc quyền của anh là không giữ hẹn

我只能对着空气兑现
wǒ zhǐ néng duì zhe kōngqì duìxiàn
ủa chử nấng tuây chưa khung tri tuây xen
Em chỉ có thể thực hiện với không khí

你对我的厌倦能否稍作收敛
nǐ duì wǒ de yànjuàn néng fǒu shāo zuò shōuliǎn
nỉ tuây ủa tơ den choen nấng phẩu sao chua sâu lẻn
Chán ngán anh dành cho em có thể bớt đi chút không

再兜个圈尽量迟来一点
zài dōu gè juān jǐnliàng chí lái yī diǎn
chai tou cưa choen chỉn leng trứ lái i tẻn
Lượn thêm một vòng cố gắng đến chậm một chút

被你点中我的死穴
bèi nǐ diǎn zhōng wǒ de sǐ xué
pây nỉ tẻn chung ủa tơ xử xuế
Bị anh điểm trúng tử huyệt của em

如何营救我止步在过去的感觉
rúhé yíngjiù wǒ zhǐbù zài guòqù de gǎnjué
rú hứa ính chiêu ủa chử pu chai cua truy tơ cản chuế
Sao để cứu viện em dừng bước trong cảm giác đã qua

答应你不见面转眼我就食言
dā·ying nǐ bùjiàn miàn zhuǎnyǎn wǒ jiù shíyán
ta inh nỉ pu chen men choản dẻn ủa chiêu sứ dén
Nhận lời anh không gặp mặt chớp mắt em đã nuốt lời

刚删照片转眼我又复原
gāng shān zhàopiàn zhuǎnyǎn wǒ yòu fùyuán
cang san chao p'en choản dẻn ủa dâu phu doén
Bức ảnh vừa xóa chớp mắt em lại khôi phục

你的特权是不守约
nǐ de tèquán shì bù shǒu yuē
nỉ tơ thưa troén sư pu sẩu duê
Đặc quyền của anh là không giữ hẹn

我只能对着空气兑现
wǒ zhǐ néng duì zhe kōngqì duìxiàn
ủa chử nấng tuây chưa khung tri tuây xen
Em chỉ có thể thực hiện với không khí

你对我的厌倦能否稍作收敛
nǐ duì wǒ de yànjuàn néng fǒu shāo zuò shōuliǎn
nỉ tuây ủa tơ den choen nấng phẩu sao chua sâu lẻn
Chán ngán anh dành cho em có thể bớt đi chút không

再兜个圈尽量迟来一点
zài dōu gè juān jǐnliàng chí lái yī diǎn
chai tou cưa choen chỉn leng trứ lái i tẻn
Lượn thêm một vòng cố gắng đến chậm một chút

被你点中我的死穴
bèi nǐ diǎn zhōng wǒ de sǐ xué
pây nỉ tẻn chung ủa tơ xử xuế
Bị anh điểm trúng tử huyệt của em

如何营救我止步在过去的感觉
rúhé yíngjiù wǒ zhǐbù zài guòqù de gǎnjué
rú hứa ính chiêu ủa chử pu chai cua truy tơ cản chuế
Sao để cứu viện em dừng bước trong cảm giác đã qua
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nam Bắc Cực - Giả Kỳ

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam Bắc Cực qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Từng Thấy - Tô Tinh Tiệp

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Thấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mong Người Ấy - Vương Trạch Khoa

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mong Người Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vách Núi - Dương Bác Hàm

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vách Núi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Để Lại Gì Cho Anh - A Du Du (COVER)

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Lại Gì Cho Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khó Sao - Vũ Phi

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Lừa - Văn Phu

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Lừa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thành Người Dưng - Lư Lư Khoái Bế Chuỷ

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thành Người Dưng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thay Vì Nói - Châu Tư Hàm (A Hàm)

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thay Vì Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gió Xuân Đến Rồi - Trần Vận Kiều

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Gió Xuân Đến Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa