Bài hát tiếng Trung: Mặt trời không lặn 日不落 Rì bù luò

22/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Mặt trời không lặn 日不落 Rì bù luò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Mặt trời không lặn 日不落 Rì bù luò- Trương Đại Lôi 张大蕾

Lời bài hát Mặt trời không lặn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

天空的雾来得漫不经心
tiānkōng de wù lái·de mànbùjīngxīn
then khung tơ u lái tứa man pu ching xin
Trên trời sương mù lững lờ phiêu đãng

河水像油画一样安静
héshuǐ xiàng yóuhuà yīyàng ānjìng
hứa suẩy xeng dấu hoa i dang an ching
Sóng nước êm dịu như bức tranh sơn dầu

和平鸽慵懒步伐押着韵
hépínggē yōng lǎn bùfá yā zhe yùn
hứa p'ính cưa dung lản pu phá da chưa uyn
Chim bồ câu lười biếng gõ nhịp chân

心偷偷的放晴
xīn tōutōu de fàngqíng
xin thâu thâu tơ phang trính
Tâm tư lặng lẽ thông suốt

祈祷你像英勇的禁卫军
qídǎo nǐ xiàng yīngyǒng de jìn wèi jūn
trí tảo nỉ xeng ing dủng tơ chin uây chuyn
Nguyện người anh dũng tựa cấm vệ quân

动也不动的守护爱情
dòng yě bù dòng de shǒuhù àiqíng
tung dể pu tung tơ sẩu hu ai trính
Kiên định bảo hộ tình yêu

你在回忆里留下的脚印
nǐ zài huíyì lǐ liú xià de jiǎoyìn
nỉ chai huấy i lỉ liếu xe tơ chẻo in
Người lưu lại bước chân trong hồi ức

是我爱的风景
shì wǒ ài de fēngjǐng
sư ủa ai tơ phâng chỉnh
Là khung cảnh em thích nhất

我要送你日不落的想念
wǒ yào sòng nǐ rì bù luò de xiǎngniàn
ủa dao xung nỉ rư pu lua tơ xẻng nen
Em muốn tặng anh nỗi nhớ như mặt trời không lặn

寄出代表爱的明信片
jì chū dàibiǎo ài de míngxìnpiàn
chi tru tai pẻo ai tơ mính xin p'en
Gửi thiệp thay cho lời ngỏ tình yêu

我要送你日不落的爱恋
wǒ yào sòng nǐ rì bù luò de àiliàn
ủa dao xung nỉ rư pu lua tơ ai len
Em muốn trao anh tình yêu say đắm như mặt trời không lặn

心牵着心把世界走遍
xīn qiān zhe xīn bǎ shìjiè zǒu biàn
xin tren chưa xin pả sư chia chẩu pen
Hai trái tim gần nhau đi khắp thế gian

你就是晴天你就是晴天
nǐ jiùshì qíngtiān nǐ jiùshì qíngtiān
nỉ chiêu sư trính then nỉ chiêu sư trính then
Người là ánh nắng, người là ban mai

我的爱未眠
wǒ de ài wèi mián
ủa tơ ai uây mén
Tình yêu của em chưa hề say giấc

不落的想念飞在你身边
bù luò de xiǎngniàn fēi zài nǐ shēnbiān
pu lua tơ xẻng nen phây chai nỉ sân pen
Nhớ thương không ngừng bay đến bên người

我的爱未眠
wǒ de ài wèi mián
ủa tơ ai uây mén
Tình yêu của em chưa hề say giấc

爱的巴士总是走了又停
ài de bāshì zǒngshì zǒu le yòu tíng
ai tơ pa sư chủng sư chẩu lơ dâu thính
Chuyến xe bus tình yêu chạy rồi lại dừng

微笑望着广场上人群
wēixiào wàng zhe guǎngchǎng shàngrén qún
uây xeo oang chưa quảng trảng sang rấn truýn
Mỉm cười nhìn đám người trong quảng trường

我要把爱全都装进行李
wǒ yào bǎ ài quándōu zhuāng jìnxíng lǐ
ủa dao pả ai troén tu choang chin xính lỉ
Em muốn đem tình yêu cất vào vali 

陪我一起旅行
péi wǒ yīqǐ lǚxíng
p'ấy ủa i trỉ lủy xính
Cùng em đi du lịch

我要送你日不落的想念
wǒ yào sòng nǐ rì bù luò de xiǎngniàn
ủa dao xung nỉ rư pu lua tơ xẻng nen
Em muốn tặng anh nỗi nhớ như mặt trời không lặn

寄出代表爱的明信片
jì chū dàibiǎo ài de míngxìnpiàn
chi tru tai pẻo ai tơ mính xin p'en
Gửi thiệp thay cho lời ngỏ tình yêu

我要送你日不落的爱恋
wǒ yào sòng nǐ rì bù luò de àiliàn
ủa dao xung nỉ rư pu lua tơ ai len
Em muốn trao anh tình yêu say đắm như mặt trời không lặn

心牵着心把世界走遍
xīn qiān zhe xīn bǎ shìjiè zǒu biàn
xin tren chưa xin pả sư chia chẩu pen
Hai trái tim gần nhau đi khắp thế gian

你就是晴天你就是晴天
nǐ jiùshì qíngtiān nǐ jiùshì qíngtiān
nỉ chiêu sư trính then nỉ chiêu sư trính then
Người là ánh nắng, người là ban mai

我的爱未眠
wǒ de ài wèi mián
ủa tơ ai uây mén
Tình yêu của em chưa hề say giấc

不落的想念飞在你身边
bù luò de xiǎngniàn fēi zài nǐ shēnbiān
pu lua tơ xẻng nen phây chai nỉ sân pen
Nhớ thương không ngừng bay đến bên người

我的爱未眠
wǒ de ài wèi mián
ủa tơ ai uây mén
Tình yêu của em chưa hề say giấc

我要送你日不落的想念
wǒ yào sòng nǐ rì bù luò de xiǎngniàn
ủa dao xung nỉ rư pu lua tơ xẻng nen
Em muốn tặng anh nỗi nhớ như mặt trời không lặn

寄出代表爱的明信片
jì chū dàibiǎo ài de míngxìnpiàn
chi tru tai pẻo ai tơ mính xin p'en
Gửi thiệp thay cho lời ngỏ tình yêu

我要送你日不落的爱恋
wǒ yào sòng nǐ rì bù luò de àiliàn
ủa dao xung nỉ rư pu lua tơ ai len
Em muốn trao anh tình yêu say đắm như mặt trời không lặn

心牵着心把世界走遍
xīn qiān zhe xīn bǎ shìjiè zǒu biàn
xin tren chưa xin pả sư chia chẩu pen
Hai trái tim gần nhau đi khắp thế gian

你就是晴天你就是晴天
nǐ jiùshì qíngtiān nǐ jiùshì qíngtiān
nỉ chiêu sư trính then nỉ chiêu sư trính then
Người là ánh nắng, người là ban mai

我的爱未眠
wǒ de ài wèi mián
ủa tơ ai uây mén
Tình yêu của em chưa hề say giấc

不落的想念飞在你身边
bù luò de xiǎngniàn fēi zài nǐ shēnbiān
pu lua tơ xẻng nen phây chai nỉ sân pen
Nhớ thương không ngừng bay đến bên người

我的爱未眠
wǒ de ài wèi mián
ủa tơ ai uây mén
Tình yêu của em chưa hề say giấc

 • Bài hát tiếng Trung: Dễ thay đổi 善变 Shàn biàn

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Dễ thay đổi 善变 Shàn biàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gượng cười 苦笑 Kǔxiào

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Gượng cười 苦笑 Kǔxiàoì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thế Giới Của Em Không Có Anh 我的世界没有你

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thế Giới Của Em Không Có Anh 我的世界没有你 Wǒ de shìjiè méiyǒu nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Liệu có thể không 会不会 Huì bù huì

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Liệu có thể không 会不会 Huì bù huì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝 Chénzuì de qīngsī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình bóng sao trời 星空剪影

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình bóng sao trời 星空剪影 Xīngkōng jiǎnyǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình yêu vĩnh viễn không mất đi 永不失联的爱 Yǒng bù shī lián de ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em vẫn 我还是 Wǒ háishì

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em vẫn 我还是 Wǒ háishì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lạc Trong Ảo Cảnh (Remix Tiktok) 迷失幻境

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lạc Trong Ảo Cảnh 迷失幻境 Míshī huànjìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸 Wàng chuān bǐ'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa