Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

25/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sáng Của Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

Lời bài hát Trăng Sáng Của Em tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

流浪的风一直很匆忙
liúlàng de fēng yīzhí hěn cōngmáng
liếu lang tơ phâng i chứ hẩn trung máng
Ngọn gió lang thang vẫn luôn rất vội vã

不知哪里才算老地方
bù zhī nǎ·li cái suàn lǎo dìfāng
pu chư nả lỉ trái xoan lảo ti phang
Không biết nơi đâu mới tính là chốn cũ

直到抬头看见你散发的光
zhídào táitóu kàn·jiàn nǐ sànfā de guāng
chứ tao thái thấu khan chen nỉ xan pha tơ quang
Tới khi ngẩng đầu trông thấy ánh sáng anh tỏa ra

繁星点点还在微微亮
fánxīng diǎndiǎn hái zài wēiwēi liàng
phán xing tẻn tẻn hái chai uây uây leng
Sao trời dày đặc vẫn đang sáng lấp lánh

都不及你笑时的模样
dōu bùjiì nǐ xiào shí de múyàng
tâu pu chí nỉ xeo sứ tơ mú dang
Đều chẳng bằng dáng vẻ anh khi cười

你一笑星星也从天上落下
nǐ yī xiào xīngxīng yě cóng tiānshàng luò xià
nỉ i xeo xing xing dể trúng then sang lua xe
Anh hễ cười ngôi sao cũng từ trên trời rơi xuống

你搅散了一池星光
nǐ jiǎo sàn le yī chí xīng guāng
nỉ chẻo xan lơ i trứ xing quang
Anh khuấy tan cả một bể ánh sao

成为我的月亮
chéngwéi wǒ de yuè·liang
trấng uấy ủa tơ duê leng
Trở thành trăng sáng của em

相遇匆匆忙忙
xiāng yù cōngcōng máng máng
xeng uy trung trung máng máng
Gặp gỡ vội vội vàng vàng

一瞬间飘向了远方
yīshùn jiàn piāo xiàng le yuǎnfāng
i suân chen p'eo xeng lơ doẻn phang
Trong thoáng chốc bay về nơi xa

如果你能够看清我目光
rúguǒ nǐ nénggòu kàn qīng wǒ mùguāng
rú của nỉ nấng câu khan tring ủa mu quang
Nếu anh có thể nhìn rõ ánh mắt em

一定在看向有你的方向
yīdìng zài kàn xiàng yǒu nǐ de fāngxiàng
i ting chai khan xeng dẩu nỉ tơ phang xeng
Nhất định đang nhìn về phía có anh

你搅散了一池星光
nǐ jiǎo sàn le yī chí xīng guāng
nỉ chẻo xan lơ i trứ xing quang
Anh khuấy tan cả một bể ánh sao

成为我的月亮
chéngwéi wǒ de yuè·liang
trấng uấy ủa tơ duê leng
Trở thành trăng sáng của em

你就像梦一场
nǐ jiù xiàng mèng yī chǎng
nỉ chiêu xeng mâng i trảng
Anh tựa như một giấc mộng

轻轻落在我的心上
qīng qīng luò zài wǒ de xīn shàng
tring tring lua chai ủa tơ xin sang
Nhẹ nhàng đáp xuống trong tim em

我要这世界投降
wǒ yào zhè shìjiè tóu jiàng
ủa dao chưa sư chia thấu cheng
Em muốn thế giới này đầu hàng

要你在身旁
yào nǐ zài shēn páng
dao nỉ chai sân p'áng
Muốn anh ở cạnh bên

繁星点点还在微微亮
fánxīng diǎndiǎn hái zài wēiwēi liàng
phán xing tẻn tẻn hái chai uây uây leng
Trời sao dày đặc vẫn đang sáng lấp lánh

都不及你笑时的模样
dōu bùjiì nǐ xiào shí de múyàng
tâu pu chí nỉ xeo sứ tơ mú dang
Đều chẳng bằng dáng vẻ anh khi cười

你一笑星星也从天上落下
nǐ yī xiào xīngxīng yě cóng tiānshàng luò xià
nỉ i xeo xing xing dể trúng then sang lua xe
Anh hễ cười ngôi sao cũng từ trời rơi xuống

你搅散了一池星光
nǐ jiǎo sàn le yī chí xīng guāng
nỉ chẻo xan lơ i trứ xing quang
Anh khuấy tan cả một bể ánh sao

成为我的月亮
chéngwéi wǒ de yuè·liang
trấng uấy ủa tơ duê leng
Trở thành trăng sáng của em

相遇匆匆忙忙
xiāng yù cōngcōng máng máng
xeng uy trung trung máng máng
Gặp gỡ vội vội vàng vàng

一瞬间飘向了远方
yīshùn jiàn piāo xiàng le yuǎnfāng
i suân chen p'eo xeng lơ doẻn phang
Trong thoáng chốc bay về nơi xa

如果你能够看清我目光
rúguǒ nǐ nénggòu kàn qīng wǒ mùguāng
rú của nỉ nấng câu khan tring ủa mu quang
Nếu anh có thể nhìn rõ ánh mắt em

一定在看向有你的方向
yīdìng zài kàn xiàng yǒu nǐ de fāngxiàng
i ting chai khan xeng dẩu nỉ tơ phang xeng
Nhất định đang nhìn về phía có anh

你搅散了一池星光
nǐ jiǎo sàn le yī chí xīng guāng
nỉ chẻo xan lơ i trứ xing quang
Anh khuấy tan cả một bể ánh sao

成为我的月亮
chéngwéi wǒ de yuè·liang
trấng uấy ủa tơ duê leng
Trở thành trăng sáng của em

你就像梦一场
nǐ jiù xiàng mèng yī chǎng
nỉ chiêu xeng mâng i trảng
Anh tựa như một giấc mộng

轻轻落在我的心上
qīng qīng luò zài wǒ de xīn shàng
tring tring lua chai ủa tơ xin sang
Nhẹ nhàng đáp xuống trong tim em

我要这世界投降
wǒ yào zhè shìjiè tóu jiàng
ủa dao chưa sư chia thấu cheng
Em muốn thế giới này đầu hàng

要你在身旁
yào nǐ zài shēn páng
dao nỉ chai sân p'áng
Muốn anh ở cạnh bên

你搅散了一池星光
nǐ jiǎo sàn le yī chí xīng guāng
nỉ chẻo xan lơ i trứ xing quang
Anh khuấy tan cả một bể ánh sao

成为我的月亮
chéngwéi wǒ de yuè·liang
trấng uấy ủa tơ duê leng
Trở thành trăng sáng của em

相遇匆匆忙忙
xiāng yù cōngcōng máng máng
xeng uy trung trung máng máng
Gặp gỡ vội vội vàng vàng

一瞬间飘向了远方
yīshùn jiàn piāo xiàng le yuǎnfāng
i suân chen p'eo xeng lơ doẻn phang
Trong thoáng chốc bay về nơi xa

如果你能够看清我目光
rúguǒ nǐ nénggòu kàn qīng wǒ mùguāng
rú của nỉ nấng câu khan tring ủa mu quang
Nếu anh có thể nhìn rõ ánh mắt em

一定在看向有你的方向
yīdìng zài kàn xiàng yǒu nǐ de fāngxiàng
i ting chai khan xeng dẩu nỉ tơ phang xeng
Nhất định đang nhìn về phía có anh

你搅散了一池星光
nǐ jiǎo sàn le yī chí xīng guāng
nỉ chẻo xan lơ i trứ xing quang
Anh khuấy tan cả một bể ánh sao

成为我的月亮
chéngwéi wǒ de yuè·liang
trấng uấy ủa tơ duê leng
Trở thành trăng sáng của em

你就像梦一场
nǐ jiù xiàng mèng yī chǎng
nỉ chiêu xeng mâng i trảng
Anh tựa như một giấc mộng

轻轻落在我的心上
qīng qīng luò zài wǒ de xīn shàng
tring tring lua chai ủa tơ xin sang
Nhẹ nhàng đáp xuống trong tim em

我要这世界投降
wǒ yào zhè shìjiè tóu jiàng
ủa dao chưa sư chia thấu cheng
Em muốn thế giới này đầu hàng

要你在身旁
yào nǐ zài shēn páng
dao nỉ chai sân p'áng
Muốn anh ở cạnh bên
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa Trên Cục Bộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Độc Quyền qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Thì Anh Nói Trước - Lâm Tiểu Kha

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Thì Anh Nói Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam Bắc Cực - Giả Kỳ

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam Bắc Cực qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Từng Thấy - Tô Tinh Tiệp

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Thấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mong Người Ấy - Vương Trạch Khoa

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mong Người Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vách Núi - Dương Bác Hàm

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vách Núi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Để Lại Gì Cho Anh - A Du Du (COVER)

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Lại Gì Cho Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa