Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

25/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Ngắm Biển Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

Lời bài hát Ngắm Biển Trong Đêm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你不用后退我不再往前就好了
nǐ bùyòng hòutuì wǒ bù zài wǎng qiān jiù hǎo le
nỉ pu dung hâu thuây ủa pu chai oảng tren chiêu hảo lơ
Anh không cần lùi bước, em không tiến nữa là được

你送给我的礼物我都会丢掉的
nǐ sòng gěi wǒ de lǐwù wǒ dūhuì diūdiào de
nỉ xung cẩy ủa tơ lỉ u ủa tu huây tiêu teo tơ
Cũng sẽ vứt hết mọi món quà anh tặng em

一个人的生活我学会慢慢放下失落
yī gèrén de shēnghuó wǒ xuéhuì màn màn fàngxià shīluò
i cưa rấn tơ sâng húa ủa xuế huây man man phang xe sư lua
Cuộc sống một mình em học được cách dần buông bỏ mất mát

可你的相片我明明都还收藏着
kě nǐ de xiàngpiàn wǒ míngmíng dōu hái shōucáng zhe
khửa nỉ tơ xeng p'en ủa mính mính tâu hái sâu tráng chưa
Nhưng bức ảnh anh, rõ ràng em vẫn còn cất giữ

我们曾一起看过太多日出雪落
wǒ·men céng yīqǐ kàn guò tài duōrì chū xuě luò
ủa mân trấng i trỉ khan cua thai tua rư tru xuể lua
Mình từng cùng ngắm rất nhiều bình minh tuyết rơi

现在我也会夜里看海海海潮走潮来
xiànzài wǒ yě huì yè·li kàn hǎi hǎi hǎicháo zǒu cháo lái
xen chai ủa dể huây dê lỉ khan hải hải hải tráo chẩu tráo lái
Giờ em cũng sẽ ngắm biển trong đêm nhìn thuỷ triều xuống lại lên

我感到一股失重
wǒ gǎndào yī gǔ shīzhòng
ủa cản tao i củ sư chung
Anh cảm thấy mất đi trọng lượng

又是一场醒来落空的梦
yòu shì yī chǎng xǐng lái luòkōng de mèng
dâu sư i trảng xỉnh lái lua khung tơ mâng
Lại là một giấc mộng tỉnh lại trống rỗng

梦里面连你的名字都朦朦胧胧
mèng lǐmiàn lián nǐ de míng·zi dōu méng ménglóng lóng
mâng lỉ men lén nỉ tơ mính chư tâu mấng mấng lúng lúng
Trong mơ đến tên em cũng mơ hồ mông lung

你曾经说碎碎念念
nǐ céngjīng shuō suì suì niàn niàn
nỉ trấng ching sua xuây xuây nen nen
Em từng nói những lời càm ràm

都会成为岁岁年年
dūhuì chéngwéi suì suì niánnián
tu huây trấng uấy xuây xuây nén nén
Đều sẽ hoá thành từng phút đời ta

可如今怎么我们渐渐渐行渐远
kě rújīn zěn·me wǒ·men jiànjiàn jiān xíng jiān yuǎn
khửa rú chin chẩn mơ ủa mân chen chen chen xính chen doẻn
Mà đến nay sao đôi ta dần càng thêm xa vời

你不用后退我不再往前就好了
nǐ bùyòng hòutuì wǒ bù zài wǎng qiān jiù hǎo le
nỉ pu dung hâu thuây ủa pu chai oảng tren chiêu hảo lơ
Anh không cần lui, em không tiến nữa là được

你送给我的礼物我都会丢掉的
nǐ sòng gěi wǒ de lǐwù wǒ dūhuì diūdiào de
nỉ xung cẩy ủa tơ lỉ u ủa tu huây tiêu teo tơ
Những món quà anh tặng em em sẽ vứt hết đi

一个人的生活我学会慢慢放下失落
yī gèrén de shēnghuó wǒ xuéhuì màn màn fàngxià shīluò
i cưa rấn tơ sâng húa ủa xuế huây man man phang xe sư lua
Cuộc sống một mình em học được cách dần

可你的相片我明明都还收藏着
kě nǐ de xiàngpiàn wǒ míngmíng dōu hái shōucáng zhe
khửa nỉ tơ xeng p'en ủa mính mính tâu hái sâu tráng chưa
Nhưng bức ảnh anh, rõ ràng em vẫn còn cất giữ

我们曾一起看过太多日出雪落
wǒ·men céng yīqǐ kàn guò tài duōrì chū xuě luò
ủa mân trấng i trỉ khan cua thai tua rư tru xuể lua
Mình từng cùng ngắm rất nhiều bình minh tuyết rơi

现在我也会夜里看海海海潮走潮来
xiànzài wǒ yě huì yè·li kàn hǎi hǎi hǎicháo zǒu cháo lái
xen chai ủa dể huây dê lỉ khan hải hải hải tráo chẩu tráo lái
Giờ em cũng sẽ ngắm biển trong đêm nhìn thuỷ triều xuống lại lên

你曾经说碎碎念念
nǐ céngjīng shuō suì suì niàn niàn
nỉ trấng ching sua xuây xuây nen nen
Em từng nói những lời càm ràm

都会成为岁岁年年
dūhuì chéngwéi suì suì niánnián
tu huây trấng uấy xuây xuây nén nén
Đều sẽ hoá thành từng phút đời ta

可如今怎么我们渐渐渐行渐远
kě rújīn zěn·me wǒ·men jiànjiàn jiān xíng jiān yuǎn
khửa rú chin chẩn mơ ủa mân chen chen chen xính chen doẻn
Mà đến nay sao đôi ta dần càng thêm xa vời

你不用后退我不再往前就好了
nǐ bùyòng hòutuì wǒ bù zài wǎng qiān jiù hǎo le
nỉ pu dung hâu thuây ủa pu chai oảng tren chiêu hảo lơ
Anh không cần lui, em không tiến nữa là được

你送给我的礼物我都会丢掉的
nǐ sòng gěi wǒ de lǐwù wǒ dūhuì diūdiào de
nỉ xung cẩy ủa tơ lỉ u ủa tu huây tiêu teo tơ
Những món quà anh tặng em em sẽ vứt hết đi

一个人的生活我学会慢慢放下失落
yī gèrén de shēnghuó wǒ xuéhuì màn màn fàngxià shīluò
i cưa rấn tơ sâng húa ủa xuế huây man man phang xe sư lua
Cuộc sống một mình em học được cách dần

可你的相片我明明都还收藏着
kě nǐ de xiàngpiàn wǒ míngmíng dōu hái shōucáng zhe
khửa nỉ tơ xeng p'en ủa mính mính tâu hái sâu tráng chưa
Nhưng bức ảnh anh, rõ ràng em vẫn còn cất giữ

我们曾一起看过太多日出雪落
wǒ·men céng yīqǐ kàn guò tài duōrì chū xuě luò
ủa mân trấng i trỉ khan cua thai tua rư tru xuể lua
Mình từng cùng ngắm rất nhiều bình minh tuyết rơi

现在我也会夜里看海海海潮走潮来
xiànzài wǒ yě huì yè·li kàn hǎi hǎi hǎicháo zǒu cháo lái
xen chai ủa dể huây dê lỉ khan hải hải hải tráo chẩu tráo lái
Giờ em cũng sẽ ngắm biển trong đêm nhìn thuỷ triều xuống lại lên

你不用后退我不再往前就好了
nǐ bùyòng hòutuì wǒ bù zài wǎng qiān jiù hǎo le
nỉ pu dung hâu thuây ủa pu chai oảng tren chiêu hảo lơ
Anh không cần lui, em không tiến nữa là được

你送给我的礼物我都会丢掉的
nǐ sòng gěi wǒ de lǐwù wǒ dūhuì diūdiào de
nỉ xung cẩy ủa tơ lỉ u ủa tu huây tiêu teo tơ
Những món quà anh tặng em em sẽ vứt hết đi

一个人的生活我学会慢慢放下失落
yī gèrén de shēnghuó wǒ xuéhuì màn màn fàngxià shīluò
i cưa rấn tơ sâng húa ủa xuế huây man man phang xe sư lua
Cuộc sống một mình em học được cách dần
 

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sáng Của Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa Trên Cục Bộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Độc Quyền qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Thì Anh Nói Trước - Lâm Tiểu Kha

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Thì Anh Nói Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam Bắc Cực - Giả Kỳ

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam Bắc Cực qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Từng Thấy - Tô Tinh Tiệp

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Thấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mong Người Ấy - Vương Trạch Khoa

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mong Người Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vách Núi - Dương Bác Hàm

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vách Núi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa