Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

25/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Mưa Trên Cục Bộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

Lời bài hát Mưa Trên Cục Bộ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

原来在你的世界只是局部有雨
yuánlái zài nǐ de shìjiè zhǐshì júbù yǒu yǔ
doén lái chai nỉ tơ sư chia chử sư chúy pu dẩu ủy
Hoá ra trong thế giới anh chỉ là mưa trên cục bộ

而我不在那片晴朗区域
ér wǒ bùzài nà piān qínglǎng qūyù
ớ ủa pu chai na p'en trính lảng truy uy
Mà em lại không ở tại vùng trời quang ấy

该如何藏起我对你的思念呢
gāi rúhé cáng qǐ wǒ duì nǐ de sīniàn ne
cai rú hứa tráng trỉ ủa tuây nỉ tơ xư nen nưa
Nên làm sao giấu đi nỗi nhớ em dành cho anh

夜里关了灯梦里会见到吗
yè·li guān le dēng mèng lǐ huìjiàn dào ma
dê lỉ quan lơ tâng mâng lỉ huây chen tao ma
Đêm về tắt đèn sẽ gặp được anh trong mơ chứ

反正无数次擦肩而过
fǎnzhèng wúshù cì cā jiān ér guò
phản châng ú su trư tra chen ớ cua
Dù sao đã vô số lần lướt qua vai nhau

做影子阴天雨天只有晴天才会出现
zuò yǐng·zi yīn tiān yǔ tiān zhǐyǒu qíngtiān cái huì chūxiàn
chua ỉnh chư in then ủy then chử dẩu trính then trái huây tru xen
Làm chiếc bóng, ngày râm ngày mưa chỉ có ngày nắng mới xuất hiện

我不参与悲伤喜悦
wǒ bù cānyù bēishāng xǐyuè
ủa pu tran uy pây sang xỉ duê
Em không tham dự trong vui với buồn

偶尔会见一面聊聊天只剩寒暄
ǒuěr huìjiàn yīmiàn liáo liáo tiān zhǐ shèng hánxuān
ǒu ở huây chen i men léo léo then chử sâng hán xoen
Thi thoảng sẽ gặp mặt chuyện trò đôi lời

原来在你的世界只是局部有雨
yuánlái zài nǐ de shìjiè zhǐshì júbù yǒu yǔ
doén lái chai nỉ tơ sư chia chử sư chúy pu dẩu ủy
Hoá ra trong thế giới anh chỉ là mưa trên cục bộ

而我不在那片晴朗区域
ér wǒ bùzài nà piān qínglǎng qūyù
ớ ủa pu chai na p'en trính lảng truy uy
Mà em lại không ở tại vùng trời quang ấy

都怪我不属于还逾矩
dōu guài wǒ bù shǔyú hái yú jǔ
tâu quai ủa pu sủ úy hái úy chủy
Đều trách em không thuộc về còn vượt khuôn phép

才会在你的生活提前出局
cái huì zài nǐ de shēnghuó tíqián chūjú
trái huây chai nỉ tơ sâng húa thí trén tru chúy
Mới bị loại khỏi cuộc sống của anh trước thời hạn

原来在你的世界只是局部有雨
yuánlái zài nǐ de shìjiè zhǐshì júbù yǒu yǔ
doén lái chai nỉ tơ sư chia chử sư chúy pu dẩu ủy
Hoá ra trong thế giới anh chỉ là mưa trên cục bộ

是我太过多余
shì wǒ tài guòduō yú
sư ủa thai cua tua úy
Là em quá mức dư thừa

或许离别才是体面的结语
huòxǔ líbié cái shì tǐmiàn de jiéyǔ
hua xủy lí pía trái sư thỉ men tơ chía ủy
Có lẽ ly biệt mới là Phần kết thúc thể diện

该如何藏起我对你的思念呢
gāi rúhé cáng qǐ wǒ duì nǐ de sīniàn ne
cai rú hứa tráng trỉ ủa tuây nỉ tơ xư nen nưa
Nên làm sao giấu đi nỗi nhớ em dành cho anh

夜里关了灯梦里会见到吗
yè·li guān le dēng mèng lǐ huìjiàn dào ma
dê lỉ quan lơ tâng mâng lỉ huây chen tao ma
Đêm về tắt đèn sẽ gặp được anh trong mơ chứ

反正无数次擦肩而过
fǎnzhèng wúshù cì cā jiān ér guò
phản châng ú su trư tra chen ớ cua
Dù sao đã vô số lần lướt qua vai nhau

做影子阴天雨天只有晴天才会出现
zuò yǐng·zi yīn tiān yǔ tiān zhǐyǒu qíngtiān cái huì chūxiàn
chua ỉnh chư in then ủy then chử dẩu trính then trái huây tru xen
Làm chiếc bóng, ngày râm ngày mưa chỉ có ngày nắng mới xuất hiện

我不参与悲伤喜悦
wǒ bù cānyù bēishāng xǐyuè
ủa pu tran uy pây sang xỉ duê
Em không tham dự trong vui với buồn

偶尔会见一面聊聊天只剩寒暄
ǒuěr huìjiàn yīmiàn liáo liáo tiān zhǐ shèng hánxuān
ǒu ở huây chen i men léo léo then chử sâng hán xoen
Thi thoảng sẽ gặp mặt chuyện trò đôi lời

原来在你的世界只是局部有雨
yuánlái zài nǐ de shìjiè zhǐshì júbù yǒu yǔ
doén lái chai nỉ tơ sư chia chử sư chúy pu dẩu ủy
Hoá ra trong thế giới anh chỉ là mưa trên cục bộ

而我不在那片晴朗区域
ér wǒ bùzài nà piān qínglǎng qūyù
ớ ủa pu chai na p'en trính lảng truy uy
Mà em lại không ở tại vùng trời quang ấy

都怪我不属于还逾矩
dōu guài wǒ bù shǔyú hái yú jǔ
tâu quai ủa pu sủ úy hái úy chủy
Đều trách em không thuộc về còn vượt khuôn phép

才会在你的生活提前出局
cái huì zài nǐ de shēnghuó tíqián chūjú
trái huây chai nỉ tơ sâng húa thí trén tru chúy
Mới bị loại khỏi cuộc sống của anh trước thời hạn

原来在你的世界只是局部有雨
yuánlái zài nǐ de shìjiè zhǐshì júbù yǒu yǔ
doén lái chai nỉ tơ sư chia chử sư chúy pu dẩu ủy
Hoá ra trong thế giới anh chỉ là mưa trên cục bộ

是我太过多余
shì wǒ tài guòduō yú
sư ủa thai cua tua úy
Là em quá mức dư thừa

或许离别才是体面的结语
huòxǔ líbié cái shì tǐmiàn de jiéyǔ
hua xủy lí pía trái sư thỉ men tơ chía ủy
Có lẽ ly biệt mới là Phần kết thúc thể diện

该如何挣脱回忆里苟延残喘的妄想
gāi rúhé zhēng tuō huíyì lǐ gǒuyáncánchuǎn de wàngxiǎng
cai rú hứa châng thua huấy i lỉ cẩu dén trán troản tơ oang xẻng
Nên sao để thoát khỏi những vọng tưởng thóp thoi trong hồi ức

也许不联络就会不难过
yěxǔ bù liánluò jiù huì bù nánguò
dể xủy pu lén lua chiêu huây pu nán cua
Có lẽ không liên lạc thì sẽ không buồn đau

闭上眼睛选择沉默
bì shàng yǎn·jing xuǎnzé chénmò
pi sang dẻn chinh xoẻn chứa trấn mua
Nhắm chặt mắt lựa chọn trầm lặng

原来在你的世界只是局部有雨
yuánlái zài nǐ de shìjiè zhǐshì júbù yǒu yǔ
doén lái chai nỉ tơ sư chia chử sư chúy pu dẩu ủy
Hoá ra trong thế giới anh chỉ là mưa trên cục bộ

而我不在那片晴朗区域
ér wǒ bùzài nà piān qínglǎng qūyù
ớ ủa pu chai na p'en trính lảng truy uy
Mà em lại không ở tại vùng trời quang ấy

都怪我不属于还逾矩
dōu guài wǒ bù shǔyú hái yú jǔ
tâu quai ủa pu sủ úy hái úy chủy
Đều trách em không thuộc về còn vượt khuôn phép

才会在你的生活提前出局
cái huì zài nǐ de shēnghuó tíqián chūjú
trái huây chai nỉ tơ sâng húa thí trén tru chúy
Mới bị loại khỏi cuộc sống của anh trước thời hạn

原来在你的世界只是局部有雨
yuánlái zài nǐ de shìjiè zhǐshì júbù yǒu yǔ
doén lái chai nỉ tơ sư chia chử sư chúy pu dẩu ủy
Hoá ra trong thế giới anh chỉ là mưa trên cục bộ

是我太过多余
shì wǒ tài guòduō yú
sư ủa thai cua tua úy
Là em quá mức dư thừa

或许离别才是体面的结语
huòxǔ líbié cái shì tǐmiàn de jiéyǔ
hua xủy lí pía trái sư thỉ men tơ chía ủy
Có lẽ ly biệt mới là Phần kết thúc thể diện
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Độc Quyền qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Thì Anh Nói Trước - Lâm Tiểu Kha

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Thì Anh Nói Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam Bắc Cực - Giả Kỳ

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam Bắc Cực qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Từng Thấy - Tô Tinh Tiệp

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Thấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mong Người Ấy - Vương Trạch Khoa

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mong Người Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vách Núi - Dương Bác Hàm

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vách Núi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Để Lại Gì Cho Anh - A Du Du (COVER)

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Lại Gì Cho Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khó Sao - Vũ Phi

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Lừa - Văn Phu

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Lừa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa