Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

25/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

Lời bài hát Nửa Năm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

书中掉出你寄来的明信片
shū zhōng diào chū nǐ jì lái de míngxìnpiàn
su chung teo tru nỉ chi lái tơ mính xin p'en
Trong sách rơi ra tấm bưu thiếp anh gửi đến

是我们在一起半年的纪念
shì wǒ·men zài yīqǐ bàn nián de jìniàn
sư ủa mân chai i trỉ pan nén tơ chi nen
Là kỷ niệm đôi ta bên nhau nửa năm

你曾说我们还有很多个半年
nǐ céng shuō wǒ·men hái yǒu hěn duōgè bàn nián
nỉ trấng sua ủa mân hái dẩu hẩn tua cưa pan nén
Anh từng nói mình vẫn có rất nhiều lần nửa năm

后来我挨过了很多个半年
hòulái wǒ ái guò le hěn duōgè bàn nián
hâu lái ủa ái cua lơ hẩn tua cưa pan nén
Sau này em vượt qua rất nhiều lần nửa năm

从你身边走到没你的时间
cóng nǐ shēnbiān zǒu dào méi nǐ de shíjiān
trúng nỉ sân pen chẩu tao mấy nỉ tơ sứ chen
Từ bên anh đi đến thời gian thiếu bóng anh

仿佛什么都没变
fǎngfú shén·me dōu méi biàn
phảng phú sấn mơ tâu mấy pen
Như thể chẳng gì đổi thay

却又什么都不见
què yòu shén·me dōu bùjiàn
truê dâu sấn mơ tâu pu chen
Nhưng lại chẳng thấy gì nữa

我一个人纪念两人的纪念
wǒ yī gèrén jìniàn liǎng rén de jìniàn
ủa i cưa rấn chi nen lẻng rấn tơ chi nen
Một mình em kỷ niệm những kỷ niệm hai người

今天还怀念从前的画面
jīntiān hái huáiniàn cóngqián de huàmiàn
chin then hái hoái nen trúng trén tơ hoa men
Hôm nay vẫn hoài niệm những khung cảnh xưa

原来没有见面没有聊天
yuánlái méi·yǒu jiànmiàn méi·yǒu liáo tiān
doén lái mấy dẩu chen men mấy dẩu léo then
Hoá ra không gặp mặt không trò chuyện

竟也能如此惦念一个人这么多年
jìng yě néng rúcǐ diànniàn yī gèrén zhè·me duō nián
ching dể nấng rú trử ten nen i cưa rấn chưa mơ tua nén
Cũng có thể nhớ một người nhiều năm như vậy

措不及防你已挥手说再见
cuò bùjiì fáng nǐ yǐ huīshǒu shuō zàijiàn
trua pu chí pháng nỉ ỉ huây sẩu sua chai chen
Trở tay không kịp anh đã vẫy tay nói tạm biệt

挥掉我和你所有的昨天
huī diào wǒ hé nǐ suǒyǒu de zuótiān
huây teo ủa hứa nỉ xủa dẩu tơ chúa then
Vẫy đi hết bao ngày hôm qua giữa hai ta

从此乱序季节颠倒昼夜
cóngcǐ luàn xù jìjié diāndǎo zhòuyè
trúng trử loan xuy chi chía tentảo châu dê
Từ đó xuân hạ trái mùa ngày đêm đảo ngược

习惯了春天落叶
xíguān le chūntiān luò yè
xí quan lơ truân then lua dê
Đã quen với lá rụng giữa xuân

明明下午两点怎么变黑夜
míngmíng xiàwǔ liǎng diǎn zěn·me biàn hēiyè
mính mính xe ủ lẻng tẻn chẩn mơ pen hây dê
Rõ ràng hai giờ chiều sao lại thành đêm đen

书中掉出你寄来的明信片
shū zhōng diào chū nǐ jì lái de míngxìnpiàn
su chung teo tru nỉ chi lái tơ mính xin p'en
Trong sách rơi ra tấm bưu thiếp anh gửi đến

是我们在一起半年的纪念
shì wǒ·men zài yīqǐ bàn nián de jìniàn
sư ủa mân chai i trỉ pan nén tơ chi nen
Là kỷ niệm đôi ta bên nhau nửa năm

你曾说我们还有很多个半年
nǐ céng shuō wǒ·men hái yǒu hěn duōgè bàn nián
nỉ trấng sua ủa mân hái dẩu hẩn tua cưa pan nén
Anh từng nói mình vẫn có rất nhiều lần nửa năm

后来我挨过了很多个半年
hòulái wǒ ái guò le hěn duōgè bàn nián
hâu lái ủa ái cua lơ hẩn tua cưa pan nén
Sau này em vượt qua rất nhiều lần nửa năm

从你身边走到没你的时间
cóng nǐ shēnbiān zǒu dào méi nǐ de shíjiān
trúng nỉ sân pen chẩu tao mấy nỉ tơ sứ chen
Từ bên anh đi đến thời gian thiếu bóng anh

仿佛什么都没变
fǎngfú shén·me dōu méi biàn
phảng phú sấn mơ tâu mấy pen
Như thể chẳng gì đổi thay

却又什么都不见
què yòu shén·me dōu bùjiàn
truê dâu sấn mơ tâu pu chen
Nhưng lại chẳng thấy gì nữa

我一个人纪念两人的纪念
wǒ yī gèrén jìniàn liǎng rén de jìniàn
ủa i cưa rấn chi nen lẻng rấn tơ chi nen
Một mình em kỷ niệm những kỷ niệm hai người

今天还怀念从前的画面
jīntiān hái huáiniàn cóngqián de huàmiàn
chin then hái hoái nen trúng trén tơ hoa men
Hôm nay vẫn hoài niệm những khung cảnh xưa

原来没有见面没有聊天
yuánlái méi·yǒu jiànmiàn méi·yǒu liáo tiān
doén lái mấy dẩu chen men mấy dẩu léo then
Hoá ra không gặp mặt không trò chuyện

竟也能如此惦念一个人这么多年
jìng yě néng rúcǐ diànniàn yī gèrén zhè·me duō nián
ching dể nấng rú trử ten nen i cưa rấn chưa mơ tua nén
Cũng có thể nhớ một người nhiều năm như vậy

措不及防你已挥手说再见
cuò bùjiì fáng nǐ yǐ huīshǒu shuō zàijiàn
trua pu chí pháng nỉ ỉ huây sẩu sua chai chen
Trở tay không kịp anh đã vẫy tay nói tạm biệt

挥掉我和你所有的昨天
huī diào wǒ hé nǐ suǒyǒu de zuótiān
huây teo ủa hứa nỉ xủa dẩu tơ chúa then
Vẫy đi hết bao ngày hôm qua giữa hai ta

从此乱序季节颠倒昼夜
cóngcǐ luàn xù jìjié diāndǎo zhòuyè
trúng trử loan xuy chi chía tentảo châu dê
Từ đó xuân hạ trái mùa ngày đêm đảo ngược

习惯了春天落叶
xíguān le chūntiān luò yè
xí quan lơ truân then lua dê
Đã quen với lá rụng giữa xuân

明明下午两点怎么变黑夜
míngmíng xiàwǔ liǎng diǎn zěn·me biàn hēiyè
mính mính xe ủ lẻng tẻn chẩn mơ pen hây dê
Rõ ràng hai giờ chiều sao lại thành đêm đen

我一个人纪念两人的纪念
wǒ yī gèrén jìniàn liǎng rén de jìniàn
ủa i cưa rấn chi nen lẻng rấn tơ chi nen
Một mình em kỷ niệm những kỷ niệm hai người

今天还怀念从前的画面
jīntiān hái huáiniàn cóngqián de huàmiàn
chin then hái hoái nen trúng trén tơ hoa men
Hôm nay vẫn hoài niệm những khung cảnh xưa

原来没有见面没有聊天
yuánlái méi·yǒu jiànmiàn méi·yǒu liáo tiān
doén lái mấy dẩu chen men mấy dẩu léo then
Hoá ra không gặp mặt không trò chuyện

竟也能如此惦念一个人这么多年
jìng yě néng rúcǐ diànniàn yī gèrén zhè·me duō nián
ching dể nấng rú trử ten nen i cưa rấn chưa mơ tua nén
Cũng có thể nhớ một người nhiều năm như vậy

措不及防你已挥手说再见
cuò bùjiì fáng nǐ yǐ huīshǒu shuō zàijiàn
trua pu chí pháng nỉ ỉ huây sẩu sua chai chen
Trở tay không kịp anh đã vẫy tay nói tạm biệt

挥掉我和你所有的昨天
huī diào wǒ hé nǐ suǒyǒu de zuótiān
huây teo ủa hứa nỉ xủa dẩu tơ chúa then
Vẫy đi hết bao ngày hôm qua giữa hai ta

从此乱序季节颠倒昼夜
cóngcǐ luàn xù jìjié diāndǎo zhòuyè
trúng trử loan xuy chi chía tentảo châu dê
Từ đó xuân hạ trái mùa ngày đêm đảo ngược

习惯了春天落叶
xíguān le chūntiān luò yè
xí quan lơ truân then lua dê
Đã quen với lá rụng giữa xuân

明明下午两点怎么变黑夜
míngmíng xiàwǔ liǎng diǎn zěn·me biàn hēiyè
mính mính xe ủ lẻng tẻn chẩn mơ pen hây dê
Rõ ràng hai giờ chiều sao lại thành đêm đen
 

 • Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa Trên Cục Bộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Độc Quyền qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Thì Anh Nói Trước - Lâm Tiểu Kha

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Thì Anh Nói Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam Bắc Cực - Giả Kỳ

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam Bắc Cực qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Từng Thấy - Tô Tinh Tiệp

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Thấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mong Người Ấy - Vương Trạch Khoa

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mong Người Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vách Núi - Dương Bác Hàm

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vách Núi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Để Lại Gì Cho Anh - A Du Du (COVER)

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Lại Gì Cho Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khó Sao - Vũ Phi

  19/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa