Bài hát tiếng Trung: Nhỏ Nhát Gan - Quất Tử Muội (COVER)

06/04/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Nhỏ Nhát Gan qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nhỏ Nhát Gan - Quất Tử Muội (COVER)

Lời bài hát Nhỏ Nhát Gan tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

喜欢看你紧紧皱眉叫我胆小鬼
xǐ·huan kàn nǐ jǐnjǐn zhòu méi jiào wǒ dǎnxiǎoguǐ
xỉ hoan khan nỉ chỉn chỉn châu mấy cheo ủa tản xẻo cuẩy
Thích nhìn anh nhíu chặt đôi mày gọi em nhỏ nhát gan

你的表情大过于朋友的暧昧
nǐ de biǎoqíng dàguò yú péng·you de àimèi
nỉ tơ pẻo trính ta cua úy p'ấng dẩu tơ ai mây
Biểu cảm của anh vượt qua sự mập mờ giữa bạn bè

寂寞的称谓甜蜜的责备
jìmò de chēngwèi tiánmì de zébèi
chi mua tơ trâng uây thén mi tơ chứa pây
Cách xưng hô cô quạnh lời quở trách ngọt ngào

有独一无二专属的特别
yǒu dúyīwúèr zhuān shǔ de tèbié
dẩu tú i ú ơ choan sủ tơ thưa pía
Có sự đặc biệt dành riêng độc nhất vô nhị

你爱咖啡低调的感觉
nǐ ài kāfēi dīdiào de gǎnjué
nỉ ai kha phây ti teo tơ cản chuế
Anh thích cà phê cảm giác thật khiêm nhường

偏爱收集的音乐怪得很另类
piānài shōují de yīnyuè guài dé hěn lìng lèi
p'en ai sâu chí tơ in duê quai tứa hẩn ling lây
Âm nhạc anh mê thích sưu tầm kỳ lạ khác biệt làm sao

你很特别每一个小细节
nǐ hěn tèbié měi yī gè xiǎo xìjié
nỉ hẩn thưa pía mẩy i cưa xẻo xi chía
Anh rất đặc biệt trong mỗi chi tiết nho nhỏ

哎呀呀呀如此的对味
āiyā yā yā rúcǐ de duì wèi
ai da da da rú trử tơ tuây uây
Ay ya ya ya~ Hợp ý em đến thế

我怕浪费情绪的错觉
wǒ pà làngfèi qíng·xù de cuòjué
ủa p'a lang phây trính xuy tơ trua chuế
Em sợ lãng phí ảo giác của cảm xúc

讨厌自己像刺猬小心的防备
tǎoyàn zìjǐ xiàng cì wèi xiǎoxīn de fángbèi
thảo den chư chỉ xeng trư uây xẻo xin tơ pháng pây
Chán ghét bản thân như chú nhím cẩn thận đề phòng

我很反对为失恋掉眼泪
wǒ hěn fǎnduì wèi shīliàn diào yǎnlèi
ủa hẩn phản tuây uây sư len teo dẻn lây
Em rất phản đối rơi nước mắt vì thất tình

哎呀呀呀离你远一些
āiyā yā yā lí nǐ yuǎn yīxiē
ai da da da lí nỉ doẻn i xia
Ay ya ya ya~ Cách xa anh một chút

喜欢看你紧紧皱眉叫我胆小鬼
xǐ·huan kàn nǐ jǐnjǐn zhòu méi jiào wǒ dǎnxiǎoguǐ
xỉ hoan khan nỉ chỉn chỉn châu mấy cheo ủa tản xẻo cuẩy
Thích nhìn anh nhíu chặt đôi mày gọi em nhỏ nhát gan

你的表情大过于朋友的暧昧
nǐ de biǎoqíng dàguò yú péng·you de àimèi
nỉ tơ pẻo trính ta cua úy p'ấng dẩu tơ ai mây
Biểu cảm của anh vượt qua sự mập mờ giữa bạn bè

寂寞的称谓甜蜜的责备
jìmò de chēngwèi tiánmì de zébèi
chi mua tơ trâng uây thén mi tơ chứa pây
Cách xưng hô cô quạnh lời quở trách ngọt ngào

有独一无二专属的特别
yǒu dúyīwúèr zhuān shǔ de tèbié
dẩu tú i ú ơ choan sủ tơ thưa pía
Có sự đặc biệt dành riêng độc nhất vô nhị

喜欢看你紧紧皱眉叫我胆小鬼
xǐ·huan kàn nǐ jǐnjǐn zhòu méi jiào wǒ dǎnxiǎoguǐ
xỉ hoan khan nỉ chỉn chỉn châu mấy cheo ủa tản xẻo cuẩy
Thích nhìn anh nhíu chặt đôi mày gọi em nhỏ nhát gan

我的心情就像和情人在斗嘴
wǒ de xīnqíng jiù xiàng hé qíngrén zài dòuzuǐ
ủa tơ xin trính chiêu xeng hứa trính rấn chai tâu chuẩy
Tâm trạng của em hệt như người yêu đang cãi cọ

奇怪的直觉错误的定位
qíguài de zhíjué cuòwù de dìngwèi
trí quai tơ chứ chuế trua u tơ ting uây
Trực giác thật lạ kỳ vị trí đặt sai chỗ

对你哎呀呀呀我有点胆怯
duì nǐ āiyā yā yā wǒ yǒudiǎn dǎnqiè
tuây nỉ ai da da da ủa dẩu tẻn tản tria
Với anh ay ya ya ya~ Em có chút nhút nhát

我怕浪费情绪的错觉
wǒ pà làngfèi qíng·xù de cuòjué
ủa p'a lang phây trính xuy tơ trua chuế
Em sợ lãng phí ảo giác của cảm xúc

讨厌自己像刺猬小心的防备
tǎoyàn zìjǐ xiàng cì wèi xiǎoxīn de fángbèi
thảo den chư chỉ xeng trư uây xẻo xin tơ pháng pây
Chán ghét bản thân như chú nhím cẩn thận đề phòng

我很反对为失恋掉眼泪
wǒ hěn fǎnduì wèi shīliàn diào yǎnlèi
ủa hẩn phản tuây uây sư len teo dẻn lây
Em rất phản đối rơi nước mắt vì thất tình

哎呀呀呀离你远一些
āiyā yā yā lí nǐ yuǎn yīxiē
ai da da da lí nỉ doẻn i xia
Ay ya ya ya~ Cách xa anh một chút

喜欢看你紧紧皱眉叫我胆小鬼
xǐ·huan kàn nǐ jǐnjǐn zhòu méi jiào wǒ dǎnxiǎoguǐ
xỉ hoan khan nỉ chỉn chỉn châu mấy cheo ủa tản xẻo cuẩy
Thích nhìn anh nhíu chặt đôi mày gọi em nhỏ nhát gan

你的表情大过于朋友的暧昧
nǐ de biǎoqíng dàguò yú péng·you de àimèi
nỉ tơ pẻo trính ta cua úy p'ấng dẩu tơ ai mây
Biểu cảm của anh vượt qua sự mập mờ giữa bạn bè

寂寞的称谓甜蜜的责备
jìmò de chēngwèi tiánmì de zébèi
chi mua tơ trâng uây thén mi tơ chứa pây
Cách xưng hô cô quạnh lời quở trách ngọt ngào

有独一无二专属的特别
yǒu dúyīwúèr zhuān shǔ de tèbié
dẩu tú i ú ơ choan sủ tơ thưa pía
Có sự đặc biệt dành riêng độc nhất vô nhị

喜欢看你紧紧皱眉叫我胆小鬼
xǐ·huan kàn nǐ jǐnjǐn zhòu méi jiào wǒ dǎnxiǎoguǐ
xỉ hoan khan nỉ chỉn chỉn châu mấy cheo ủa tản xẻo cuẩy
Thích nhìn anh nhíu chặt đôi mày gọi em nhỏ nhát gan

我的心情就像和情人在斗嘴
wǒ de xīnqíng jiù xiàng hé qíngrén zài dòuzuǐ
ủa tơ xin trính chiêu xeng hứa trính rấn chai tâu chuẩy
Tâm trạng của em hệt như người yêu đang cãi cọ

奇怪的直觉错误的定位
qíguài de zhíjué cuòwù de dìngwèi
trí quai tơ chứ chuế trua u tơ ting uây
Trực giác thật lạ kỳ vị trí đặt sai chỗ

对你哎呀呀呀我有点胆怯
duì nǐ āiyā yā yā wǒ yǒudiǎn dǎnqiè
tuây nỉ ai da da da ủa dẩu tẻn tản tria
Với anh ay ya ya ya~ Em có chút nhút nhát

喜欢看你紧紧皱眉叫我胆小鬼
xǐ·huan kàn nǐ jǐnjǐn zhòu méi jiào wǒ dǎnxiǎoguǐ
xỉ hoan khan nỉ chỉn chỉn châu mấy cheo ủa tản xẻo cuẩy
Thích nhìn anh nhíu chặt đôi mày gọi em nhỏ nhát gan

你的表情大过于朋友的暧昧
nǐ de biǎoqíng dàguò yú péng·you de àimèi
nỉ tơ pẻo trính ta cua úy p'ấng dẩu tơ ai mây
Biểu cảm của anh vượt qua sự mập mờ giữa bạn bè

寂寞的称谓甜蜜的责备
jìmò de chēngwèi tiánmì de zébèi
chi mua tơ trâng uây thén mi tơ chứa pây
Cách xưng hô cô quạnh lời quở trách ngọt ngào

有独一无二专属的特别
yǒu dúyīwúèr zhuān shǔ de tèbié
dẩu tú i ú ơ choan sủ tơ thưa pía
Có sự đặc biệt dành riêng độc nhất vô nhị

喜欢看你紧紧皱眉叫我胆小鬼
xǐ·huan kàn nǐ jǐnjǐn zhòu méi jiào wǒ dǎnxiǎoguǐ
xỉ hoan khan nỉ chỉn chỉn châu mấy cheo ủa tản xẻo cuẩy
Thích nhìn anh nhíu chặt đôi mày gọi em nhỏ nhát gan

我的心情就像和情人在斗嘴
wǒ de xīnqíng jiù xiàng hé qíngrén zài dòuzuǐ
ủa tơ xin trính chiêu xeng hứa trính rấn chai tâu chuẩy
Tâm trạng của em hệt như người yêu đang cãi cọ

奇怪的直觉错误的定位
qíguài de zhíjué cuòwù de dìngwèi
trí quai tơ chứ chuế trua u tơ ting uây
Trực giác thật lạ kỳ vị trí đặt sai chỗ

对你哎呀呀呀我有点胆怯
duì nǐ āiyā yā yā wǒ yǒudiǎn dǎnqiè
tuây nỉ ai da da da ủa dẩu tẻn tản tria
Với anh ay ya ya ya~ Em có chút nhút nhát

我在我的世界不能犯规
wǒ zài wǒ de shìjiè bùnéng fànguī
ủa chai ủa tơ sư chia pu nấng phan quây
Em không thể phạm quy trong thế giới mình

你在你的世界笑我无所谓
nǐ zài nǐ de shìjiè xiào wǒ wúsuǒwéi
nỉ chai nỉ tơ sư chia xeo ủa ú xủa uây
Anh ở thế giới anh cười em cũng chẳng sao
 

 • Bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Chia Tay - Vương Lý Văn

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Chia Tayqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giai Đoạn Thử Và Sai - Hạ Uyển An

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Giai Đoạn Thử Và Sai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khó Có Được Người Tình - Trầm Dĩ Thành (COVER)

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Có Được Người Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lúng Túng - Nguyễn Ngôn

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lúng Túng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại - Mãi Lạt Tiêu Dã Dụng Khoán

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Dần Hiểu - Muộn Trư

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiền Đề Tình Yêu - Ái Tinh Nhân

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiền Đề Tình Yêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhật Nguyệt Tinh Thần - Lưu Chí Giai

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhật Nguyệt Tinh Thần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rất Yêu Rất Yêu Anh - Dư Siêu Dĩnh (COVER)

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Rất Yêu Rất Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoang Mạc - Vân Tịch

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoang Mạc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa