Bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Chia Tay - Vương Lý Văn

06/04/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Chia Tayqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Chia Tay - Vương Lý Văn

Lời bài hát Quan Hệ Chia Tay tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

或许真的没有什么爱过而已
huòxǔ zhēn de méi·yǒu shén·me ài guò éryǐ
hua xủy chân tơ mấy dẩu sấn mơ ai cua ớ ỉ
Có lẽ thật sự không có gì cả từng yêu mà thôi

在我心底刻下一点淡淡痕迹
zài wǒ xīndǐ kèxià yī diǎn dàndàn hénjì
chai ủa xin tỉ khưa xe i tẻn tan tan hấn chi
Khắc xuống đáy lòng em vết tích nhàn nhạt

泛起涟漪留下气息
fàn qǐ liányī liú xià qìxī
phan trỉ lén i liếu xe tri xi
Nổi lên sóng gợn để lại hơi thở

可是我不知怎样才能擦去
kěshì wǒ bù zhī zěnyàng cáinéng cā qù
khửa sư ủa pu chư chẩn dang trái nấng tra truy
Cơ mà em không biết làm sao mới lau đi được

你又何必太多道理放手而已
nǐ yòu hébì tài duō dào·li fàngshǒu éryǐ
nỉ dâu hứa pi thai tua tao lỉ phang sẩu ớ ỉ
Anh cũng cần chi nói nhiều đạo lý buông tay mà thôi

像是换季脱下T恤换上外衣
xiàng shì huànjì tuō xià T xù huàn shàng wàiyī
xeng sư hoan chi thua xe T xuy hoan sang oai i
Tựa như thay mùa cởi chiếc áo thun thay bằng áo khoác

藏进柜里或者抛弃
cáng jìn jǔ lǐ huòzhě pāoqì
tráng chin chủy lỉ hua chửa p'ao tri
Giấu vào trong tủ hoặc là bỏ đi

不适合总会有人代替
bùshì hé zǒnghuì yǒu rén dàitì
pu sư hứa chủng huây dẩu rấn tai thi
Không thích hợp sẽ có người thay thế

若朋友偶尔问起我们已是分手关系
ruò péng·you ǒuěr wèn qǐ wǒ·men yǐ shì fēnshǒu guānxì
rua p'ấng dẩu ǒu ở uân trỉ ủa mân ỉ sư phân sẩu quan xi
Nếu bạn bè thi thoảng hỏi đến chúng ta đã là quan hệ chia tay

洒脱是慰籍彼此最好的默契
sǎ·tuo shì wèi jí bǐcǐ zuìhǎo de mòqì
xả thua sư uây chí pỉ trử chuây hảo tơ mua tri
Cởi mở là sự ăn ý tốt nhất ta dùng an ủi đối phương

我们探索爱情的讲义
wǒ·men tànsuǒ àiqíng de jiǎngyì
ủa mân than xủa ai trính tơ chẻng i
Chúng ta khám phá giáo trình về tình yêu

解读过的习题
xiè dú guò de xítí
xia tú cua tơ xí thí
Những bài tập từng giải mã

我依然在深深的欢喜
wǒ yīrán zài shēn shēn de huānxǐ
ủa i rán chai sân sân tơ hoan xỉ
Em vẫn một lòng mến thương sắc sâu

若以后谁又问起我们还是分手关系
ruò yǐhòu shuí yòu wèn qǐ wǒ·men hái·shi fēnshǒu guānxì
rua ỉ hâu suấy dâu uân trỉ ủa mân hái sư phân sẩu quan xi
Nếu sau này có ai hỏi đến chúng ta vẫn là quan hệ chia tay

剧终是怀念彼此最好的结局
jùzhōng shì huáiniàn bǐcǐ zuìhǎo de jiéjú
chuy chung sư hoái nen pỉ trử chuây hảo tơ chía chúy
Hết phim là kết cục tốt nhất cho một ngày ta hoài niệm lại

我们记忆深处的碎片
wǒ·men jìyì shēn chǔ de suì piān
ủa mân chi i sân trủ tơ xuây p'en
Mảnh vỡ nơi sâu thẳm ký ức ta

专属过的交集
zhuān shǔ guò de jiāojí
choan sủ cua tơ cheo chí
Những đan xen từng độc quyền sở hữu

是我们曾相爱的证据
shì wǒ·men céng xiāng ài dízhèng jù
sư ủa mân trấng xeng ai tí châng chuy
Là chứng cứ chúng ta từng yêu nhau

分手关系
fēnshǒu guānxì
phân sẩu quan xi
Quan hệ chia tay

你又何必太多道理放手而已
nǐ yòu hébì tài duō dào·li fàngshǒu éryǐ
nỉ dâu hứa pi thai tua tao lỉ phang sẩu ớ ỉ
Anh cũng cần chi nói nhiều đạo lý buông tay mà thôi

像是换季脱下T恤换上外衣
xiàng shì huànjì tuō xià T xù huàn shàng wàiyī
xeng sư hoan chi thua xe T xuy hoan sang oai i
Tựa như thay mùa cởi chiếc áo thun thay bằng áo khoác

藏进柜里或者抛弃
cáng jìn jǔ lǐ huòzhě pāoqì
tráng chin chủy lỉ hua chửa p'ao tri
Giấu vào trong tủ hoặc là bỏ đi

不适合总会有人代替
bùshì hé zǒnghuì yǒu rén dàitì
pu sư hứa chủng huây dẩu rấn tai thi
Không thích hợp sẽ có người thay thế

若朋友偶尔问起我们已是分手关系
ruò péng·you ǒuěr wèn qǐ wǒ·men yǐ shì fēnshǒu guānxì
rua p'ấng dẩu ǒu ở uân trỉ ủa mân ỉ sư phân sẩu quan xi
Nếu bạn bè thi thoảng hỏi đến chúng ta đã là quan hệ chia tay

洒脱是慰籍彼此最好的默契
sǎ·tuo shì wèi jí bǐcǐ zuìhǎo de mòqì
xả thua sư uây chí pỉ trử chuây hảo tơ mua tri
Cởi mở là sự ăn ý tốt nhất ta dùng an ủi đối phương

我们探索爱情的讲义
wǒ·men tànsuǒ àiqíng de jiǎngyì
ủa mân than xủa ai trính tơ chẻng i
Chúng ta khám phá giáo trình về tình yêu

解读过的习题
xiè dú guò de xítí
xia tú cua tơ xí thí
Những bài tập từng giải mã

我依然在深深的欢喜
wǒ yīrán zài shēn shēn de huānxǐ
ủa i rán chai sân sân tơ hoan xỉ
Em vẫn một lòng mến thương sắc sâu

若以后谁又问起我们还是分手关系
ruò yǐhòu shuí yòu wèn qǐ wǒ·men hái·shi fēnshǒu guānxì
rua ỉ hâu suấy dâu uân trỉ ủa mân hái sư phân sẩu quan xi
Nếu sau này có ai hỏi đến chúng ta vẫn là quan hệ chia tay

剧终是怀念彼此最好的结局
jùzhōng shì huáiniàn bǐcǐ zuìhǎo de jiéjú
chuy chung sư hoái nen pỉ trử chuây hảo tơ chía chúy
Hết phim là kết cục tốt nhất cho một ngày ta hoài niệm lại

我们记忆深处的碎片
wǒ·men jìyì shēn chǔ de suì piān
ủa mân chi i sân trủ tơ xuây p'en
Mảnh vỡ nơi sâu thẳm ký ức ta

专属过的交集
zhuān shǔ guò de jiāojí
choan sủ cua tơ cheo chí
Những đan xen từng độc quyền sở hữu

是我们曾相爱的证据
shì wǒ·men céng xiāng ài dízhèng jù
sư ủa mân trấng xeng ai tí châng chuy
Là chứng cứ chúng ta từng yêu nhau

若朋友偶尔问起我们已是分手关系
ruò péng·you ǒuěr wèn qǐ wǒ·men yǐ shì fēnshǒu guānxì
rua p'ấng dẩu ǒu ở uân trỉ ủa mân ỉ sư phân sẩu quan xi
Nếu bạn bè thi thoảng hỏi đến chúng ta đã là quan hệ chia tay

洒脱是慰籍彼此最好的默契
sǎ·tuo shì wèi jí bǐcǐ zuìhǎo de mòqì
xả thua sư uây chí pỉ trử chuây hảo tơ mua tri
Cởi mở là sự ăn ý tốt nhất ta dùng an ủi đối phương

我们探索爱情的讲义
wǒ·men tànsuǒ àiqíng de jiǎngyì
ủa mân than xủa ai trính tơ chẻng i
Chúng ta khám phá giáo trình về tình yêu

解读过的习题
xiè dú guò de xítí
xia tú cua tơ xí thí
Những bài tập từng giải mã

我依然在深深的欢喜
wǒ yīrán zài shēn shēn de huānxǐ
ủa i rán chai sân sân tơ hoan xỉ
Em vẫn một lòng mến thương sắc sâu

若以后谁又问起我们还是分手关系
ruò yǐhòu shuí yòu wèn qǐ wǒ·men hái·shi fēnshǒu guānxì
rua ỉ hâu suấy dâu uân trỉ ủa mân hái sư phân sẩu quan xi
Nếu sau này có ai hỏi đến chúng ta vẫn là quan hệ chia tay

剧终是怀念彼此最好的结局
jùzhōng shì huáiniàn bǐcǐ zuìhǎo de jiéjú
chuy chung sư hoái nen pỉ trử chuây hảo tơ chía chúy
Hết phim là kết cục tốt nhất cho một ngày ta hoài niệm lại

我们记忆深处的碎片
wǒ·men jìyì shēn chǔ de suì piān
ủa mân chi i sân trủ tơ xuây p'en
Mảnh vỡ nơi sâu thẳm ký ức ta

专属过的交集
zhuān shǔ guò de jiāojí
choan sủ cua tơ cheo chí
Những đan xen từng độc quyền sở hữu

是我们曾相爱的证据
shì wǒ·men céng xiāng ài dízhèng jù
sư ủa mân trấng xeng ai tí châng chuy
Là chứng cứ chúng ta từng yêu nhau

分手关系
fēnshǒu guānxì
phân sẩu quan xi
Quan hệ chia tay

 • Bài hát tiếng Trung: Giai Đoạn Thử Và Sai - Hạ Uyển An

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Giai Đoạn Thử Và Sai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khó Có Được Người Tình - Trầm Dĩ Thành (COVER)

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Có Được Người Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lúng Túng - Nguyễn Ngôn

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lúng Túng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại - Mãi Lạt Tiêu Dã Dụng Khoán

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Dần Hiểu - Muộn Trư

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiền Đề Tình Yêu - Ái Tinh Nhân

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiền Đề Tình Yêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhật Nguyệt Tinh Thần - Lưu Chí Giai

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhật Nguyệt Tinh Thần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rất Yêu Rất Yêu Anh - Dư Siêu Dĩnh (COVER)

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Rất Yêu Rất Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoang Mạc - Vân Tịch

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoang Mạc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Gặp Anh - Phạm Nghê Liu

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Gặp Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa