Bài hát tiếng Trung: Tàu Điện Ngầm Hình Vòng - Lữ Tịnh JING

27/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Tàu Điện Ngầm Hình Vòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tàu Điện Ngầm Hình Vòng - Lữ Tịnh JING

Lời bài hát Tàu Điện Ngầm Hình Vòng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

末班地铁空荡座位
mò bān dìtiě kōng dàng zuòwèi
Mua pan ti thỉa khung tang chua uây
Chuyến tàu điện ngầm cuối ghế ngồi trống không

能不能再开慢一些
néng bùnéng zài kāi màn yīxiē
Nấng pu nấng chai khai man i xỉa
Có thể lái chậm chút nữa được không

有人狼狈有人熟睡
yǒu rén lángbèi yǒu rén shúshuì
Dẩu rấn láng pây dẩu rấn sú suây
Có người nhếch nhác, có người ngủ say

各有各的支离破碎
gè yǒu gè de zhīlípòsuì
Cưa dẩu cưa tơ chư lí p’úa xuây
Mỗi người đều có vụn nát của chính mình

不关切地面的凛冽
bù guānqiè dìmiàn de lǐnliè
Pu quant ria ti men tơ lỉn liê
Không quan tâm giá lạnh trên mặt đất

只在意心跳的分贝
zhǐ zàiyì xīntiào de fēnbèi
Chử chai i xin theo tơ phân pây
Chỉ để ý đề xi ben của nhịp tim

想了解你身边又多了个谁
xiǎng liǎojiě nǐ shēnbiān yòu duō le gè shuí
Xẻng léo chỉa nỉ sân pen dâu tua lơ cưa suấy
Muốn nghe ngóng cạnh bên anh lại đã nhiều thêm ai

首班地铁拥挤世界
shǒu bān dìtiě yōngjǐ shìjiè
Sẩu pan ti thỉa dung chỉ sư chia
Chuyến tàu điện ngầm đầu, thế giới chen chúc

能不能再开快一些
néng bùnéng zài kāi kuài yīxiē
Nấng pu nấng chai khai khoai i xia
Có thể lái nhanh thêm chút được không

有人疲惫有人明媚
yǒu rén píbèi yǒu rén míngmèi
Dẩu rấn p’í pây dẩu rấn mính mây
Có người mệt mỏi, có người rạng rỡ

各有各的前程要追
gè yǒu gè de qiánchéng yào zhuī
Cưa dẩu cưa tơ trén trấng dao chuây
Mỗi người tự có tương lai phải truy đuổi

从前也指着现实对决
cóngqián yě zhǐ zhe xiànshí duì jué
Trúng trén dể chử chưa xen sứ tuây chuế
Ngày trước cũng chỉ thẳng hiện thực lời thách đấu

转身却输给一味妥协
zhuǎnshēn què shū gěi yīwèi tuǒxié
Chuẩn ssan true su cẩy i uây thủa xía
Quay người lại để thua một mực thỏa hiệp

我们的爱卸下防卫被摧毁
wǒ·men de ài xiè xià fángwèi bèi cuīhuǐ
Ủa mân tơ ai xia xe pháng uây pây truẩy huẩy
Tình yêu đôi ta trút xuống phòng vệ bị phá hủy

多希望我们也能像一班环形地铁
duō xīwàng wǒ·men yě néng xiàng yī bān huánxíng dìtiě
Tua xi oang ủa mân dể nấng xeng i pan hoán xính ti thỉa
Rất mong đôi mình cũng có thể như một chuyến tàu địa ngầm hình vòng

无论怎样兜圈都能找到彼此结尾
wúlùn zěnyàng dōu juān dōu néng zhǎo dào bǐcǐ jiéwěi
Ú luân chẩng dang tou chien tâu nấng chảo pao pỉ trử chía uẩy
Dù cho lượn vòng thế nào cũng có thể tìm được nhau bước vào hồi kết

不管要经历要面对多少是是非非
bùguǎn yào jīnglì yào miàn duì duōshǎo shì shìfēi fēi
Pu quản dao ching li dao men tuây tua sảo sư sư phây phây
Dù phải trải qua phải đối mặt bao nhiêu những thị phi

不理会别人说那些对与不对
bùlǐhuì biérén shuō nàxiē duì yǔ bùduì
Pu lỉ huây pía rấn sua na xia tuây ủy pu tuây
Không để ý những đúng với sai mà người ta nói kia

就算是自以为你在我就无畏
jiùsuàn shì zì yǐwéi nǐ zài wǒ jiù wúwèi
Chiêu xoan sư chư ỉ uấy nỉ chai ủa chiêu ú uây
Dù là tự cho là đúng có anh em liền không sợ

多希望我们能搭回一班环形地铁
duō xīwàng wǒ·men néng dā huí yī bān huánxíng dìtiě
Tua xi oang ủa mân nấng ta huấy i pan hoán xính ti xỉa
Rất mong mình có thể ngồi lại một chuyến tàu điện ngầm hình vòng

只是偶然擦肩至少还能微笑面对
zhǐshì ǒurán cā jiān zhìshǎo hái néng wēixiào miàn duì
Chử sư ǒu rán tra chen sư sảo hái nấng uây xeo men tuây
Chỉ là tình cờ lướt qua vai chí ít có thể mỉm cười đối mặt

不问经过了陪伴了谁的来来回回
bù wèn jīngguò le péibàn le shuí de lái láihuí huí
Pu uân ching cua lơ p’ấu pan lơ suấy tơ lái huấy huấy
Không hỏi thời gian qua đã trải qua đã bầu bạn ai

这一刻安静在回忆起点停歇
zhè yīkè ānjìng zài huíyì qǐdiǎn tíngxiē
Chưa i khưa an ching chai huấy i trỉ tẻn trính xia
Khắc này yên tĩnh dừng lại khởi điểm của hồi ức

梦翻阅好几页注定已完结无法续写
mèng fānyuè hǎojǐ yè zhùdìng yǐ wánjié wúfǎ xù xiě
Mâng phan duê hảo chỉ dê chu ting ỉ oán chía ú phả xuy xỉa
Lật đọc mấy trang mộng định sẵn đã kết thúc không thể viết tiếp

首班地铁拥挤世界
shǒu bān dìtiě yōngjǐ shìjiè
Sẩu pan ti thỉa dung chỉ sư chia
Chuyến tàu điện ngầm đầu, thế giới chen chúc

能不能再开快一些
néng bùnéng zài kāi kuài yīxiē
Nấng pu nấng chai khai khoai i xia
Có thể lái nhanh thêm chút được không

有人疲惫有人明媚
yǒu rén píbèi yǒu rén míngmèi
Dẩu rấn p’í pây dẩu rấn mính mây
Có người mệt mỏi, có người rạng rỡ

各有各的前程要追
gè yǒu gè de qiánchéng yào zhuī
Cưa dẩu cưa tơ trén trấng dao chuây
Mỗi người tự có tương lai phải truy đuổi

从前也指着现实对决
cóngqián yě zhǐ zhe xiànshí duì jué
Trúng trén dể chử chưa xen sứ tuây chuế
Ngày trước cũng chỉ thẳng hiện thực lời thách đấu

转身却输给一味妥协
zhuǎnshēn què shū gěi yīwèi tuǒxié
Choản sân true su cẩy i uây thủa xía
Quay người lại để thua một mực thỏa hiệp

我们的爱卸下防卫被摧毁
wǒ·men de ài xiè xià fángwèi bèi cuīhuǐ
Ủa mân tơ ai xi axe pháng uây pây truây huẩy
Tình yêu đôi ta trút xuống phòng vệ bị phá hủy

多希望我们也能像一班环形地铁
duō xīwàng wǒ·men yě néng xiàng yī bān huánxíng dìtiě
Tua xi oang ủa mân dể nấng xeng i pan hoán xính ti thỉa
Rất mong đôi mình cũng có thể như một chuyến tàu địa ngầm hình vòng

无论怎样兜圈都能找到彼此结尾
wúlùn zěnyàng dōu juān dōu néng zhǎo dào bǐcǐ jiéwěi
Ú luân chẩn dang tou choen tâu nấng chảo tao pỉ trử chía uẩy
Dù cho lượn vòng thế nào cũng có thể tìm được nhau bước vào hồi kết

不管要经历要面对多少是是非非
bùguǎn yào jīnglì yào miàn duì duōshǎo shì shìfēi fēi
Pu quản dao ching li dao men tuây tua sảo sư sư phây phây
Dù phải trải qua phải đối mặt bao nhiêu những thị phi

不理会别人说那些对与不对
bùlǐhuì biérén shuō nàxiē duì yǔ bùduì
Pu lỉ huây pía rấn sua na xia tuây ủy pu tuây
Không để ý những đúng với sai mà người ta nói kia

就算是自以为你在我就无畏
jiùsuàn shì zì yǐwéi nǐ zài wǒ jiù wúwèi
Chiêu xoan sư chư ỉ uấy nỉ chai ủa chiêu ú uây
Dù là tự cho là đúng có anh em liền không sợ

多希望我们能搭回一班环形地铁
duō xīwàng wǒ·men néng dā huí yī bān huánxíng dìtiě
Tua xi oang ủa mân nấng ta huấy i pan hoán xính ti thỉa
Rất mong mình có thể ngồi lại một chuyến tàu điện ngầm hình vòng

只是偶然擦肩至少还能微笑面对
zhǐshì ǒurán cā jiān zhìshǎo hái néng wēixiào miàn duì
Chử sư ǒu rán tra chen chư sảo hái nấng uây xeo men tuây
Chỉ là tình cờ lướt qua vai chí ít có thể mỉm cười đối mặt

不问经过了陪伴了谁的来来回回
bù wèn jīngguò le péibàn le shuí de lái láihuí huí
Pu uân ching cua lơ p’ấy pan lơ suấy tơ lái huấy huấy
Không hỏi thời gian qua đã trải qua đã bầu bạn ai

这一刻安静在回忆起点停歇
zhè yīkè ānjìng zài huíyì qǐdiǎn tíngxiē
Chưa i khưa an ching chai huấy i trỉ tẻn thính xia
Khắc này yên tĩnh dừng lại khởi điểm của hồi ức

梦翻阅好几页注定已完结无法续写
mèng fānyuè hǎojǐ yè zhùdìng yǐ wánjié wúfǎ xù xiě
Mâng phan duê hảo chỉ dê chu ting ỉ oán chía ú phả xuy xỉa
Lật đọc mấy trang mộng định sẵn đã kết thúc không thể viết tiếp
 

 • Bài hát tiếng Trung: Cô Quạnh Thú Vị - Trần Văn Phi

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô Quạnh Thú Vị qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hòn Đảo Xám Xanh - Tuyết Nhị

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hòn Đảo Xám Xanh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hai Chúng Ta - Trương Hựu Kiều

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hai Chúng Ta qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Loại Bỏ Phòng Ngự - Hậu Huyền

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Loại Bỏ Phòng Ngự qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thuốc Giải Hiu Quạnh

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thuốc Giải Hiu Quạnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thôi Miên Thật Sâu

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thôi Miên Thật Sâu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đất Bụi - Viên Vương Nguyệt (COVER)

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đất Bụi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sống Chết Không Rời

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Sống Chết Không Rời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Trái Cây

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Trái Cây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Không Khoá

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Không Khoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa