Bài hát tiếng Trung: Thuốc Giải Hiu Quạnh

27/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Thuốc Giải Hiu Quạnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Thuốc Giải Hiu Quạnh - Mục Triết Hi

Lời bài hát Thuốc Giải Hiu Quạnh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

那天车窗起雾了
nà tiānchē chuāng qǐ wù le    
Nà then trưa troang trỉ u lơ
Hôm đó kính xe đọng sương mù

我写的是你的名字
wǒ xiě de shì nǐ de míng·zi
Ủa xỉa tơ sư nỉ tơ mính chư
Anh viết lên dòng tên của em

后来雾散了
hòulái wù sàn le
Hâu lái u xan lơ
Về sau sương tan rồi

你也消失不见了
nǐ yě xiāoshì bùjiàn le
Nỉ dể xeo sư pu chen lơ
Em cũng biến mất không còn thấy

失眠是我的常客
shīmián shì wǒ de cháng kè
Sư mén sư ủa tơ tráng khưa
Mất ngủ là khách quen của anh

没有你我时常落寞
méi·yǒu nǐ wǒ shícháng luòmò
Mấy dẩu nỉ ủa sứ tráng lua mua
Không có em anh thường hay hiu quạnh

空荡的房间
kōng dàng de fángjiān
Khung tang tơ pháng chen
Căn phòng trống rỗng này

仅存了我的想念
jǐn cún le wǒ de xiǎngniàn
Chỉn truấn lơ ủa tơ xẻng nen
Chỉ tích trữ nhớ nhung của anh

电话在滴答滴滴答滴
diànhuà zài dīdá dī dīdá dī
Ten hoa chai ti tá ti ti tá ti
Điện thoại đang tút tút kêu

滴个不停
dī gè bùtíng
Ti cưa pu thính
mãi không ngừng

我在心里喊了无数次
wǒ zàixīn lǐ hǎn liǎowú shǔ cì
Ủa chai xin lỉ hản lẻo ú sủ trư
Anh ở trong lòng gào lên tên em

你姓名
nǐ xìngmíng
Nỉ xing mính
Vô số lần

我想你可否给我一个
wǒ xiǎng nǐ kě fǒu gěi wǒ yī gè
Ủa xẻng nỉ khửa phẩu cẩy ủa i cưa
Anh nhớ em có thể nào cho anh

礼貌的回应
lǐmào de huíyìng
Lỉ mao tơ huấy ing
Một câu trả lời lễ phép

多想再拥抱你
duō xiǎng zài yōngbào nǐ
Tua xẻng chai dung pao nỉ
Rất muốn lại ôm lấy em

可我没有合适的身份靠近
kě wǒ méi·yǒu héshì de shēn fèn kàojìn
Khửa ủa mấy dẩu hứa sư tơ sân phân khao chin
Mà anh không có thân phận thích hợp để lại gần

我们的距离
wǒ·men de jùlí
Ủa mân tơ chuy lí
Khoảng cách giữa hai ta

隔着无数层玻璃
gé zhe wúshù céng bōlí
Cứ chưa ú su trấng pua lí
Là vô số lớp kính

我多想你
wǒ duō xiǎng nǐ
Ủa tua xẻng nỉ
Anh rất nhớ em

哪怕只是模糊的看着背影
nǎpà zhǐshì mó·hu de kàn zhe bèiyǐng
Nả p’a chử sư múa hú tơ khan chưa pây ỉnh
Dù cho chỉ là nhìn bóng lưng mơ hồ

下意识的躲在角落凝望你
xiàyìshí de duǒ zài jiǎoluò níngwàng nǐ
Xe i sư tơ tủa chai chẻo lua nính oang nỉ
Theo tiềm thức nấp vào góc vắng dõi theo em

和你见面
hé nǐ jiànmiàn
Hứa nỉ chen men
Cùng em gặp mặt

才是我生活里唯一的解药
cái shì wǒ shēnghuó lǐ wěi yī de xiè yào
Trái sư ủa sâng húa lỉ uẩy i tơ xia dao
Mới là thuốc giải duy nhất đời anh

每次想到你的时候总是会想笑
měi cì xiǎng dào nǐ de shí·hou zǒngshì huì xiǎng xiào
Mẩy trư xẻng tao nỉ tơ sứ hâu chủng sư huây xẻng xeo
Mỗi lần khi nghĩ tới em luôn sẽ muốn cười

无能为力的时候
wúnéngwéilì de shí·hou
Ú nấng uấy li tơ sứ hâu
Những lúc bất lực bủa vây

我只能装作不在乎
wǒ zhǐ néng zhuāngzuò bùzài·hu
Ủa chử nấng choang chua pu chai hu
Anh chỉ có thể vờ không để tâm

失落的时候只能躲在角落一个人哭
shīluò de shí·hou zhǐ néng duǒ zài jiǎoluò yī gèrén kū
Sư lua tơ sứ hâu chử nâng tủa chai cheo lua i cưa rấn khu
Lúc lạc long chỉ có thể nấp trong góc một mình khóc

今天没什么特别就是特别想你
jīntiān méishén·me tèbié jiùshì tèbié xiǎng nǐ
Chin then mấy sấn mơ thưa pía chiêu sư pía xẻng nỉ
Hôm nay chẳng có gì đặc biệt chỉ là đặc biệt nhớ em

我们的故事难道悲伤就是结局
wǒ·men de gùshì nándào bēishāng jiùshì jiéjú
Ủa mân tơ cu sư nán tao pây sang chiêu sư chía chúy
Câu chuyện mình lẽ nào bi thương chính là kết cục

互不打扰是不是可以彻底忘记
hù bù dǎrǎo shì bù·shi kěyǐ chèdǐ wàngjì
Hu pu tá rảo sư pu sư khửa ỉ trưa tỉ oang chi
Cùng không quấy rầy có phải có thể triệt để lãng quên

睡梦中你的声音总会在耳边响起
shuìmèng zhōng nǐ de shēngyīn zǒnghuì zài ěr biān xiǎng qǐ
Suây mâng chung nỉ tơ sâng in chủng huây chai ở pen xẻng trỉ
Trong giấc mộng thanh âm em luôn vang lên bên tai

当你听到这首歌
dāng nǐ tīng dào zhè shǒu gē
Tang nỉ thing tao chưa sẩu cưa
Khi em nghe thấy bài ca này

代表我又想你了
dàibiǎo wǒ yòu xiǎng nǐ le
Tài pẻo ủa sâu xẻng nỉ lơ
Đại biểu anh lại nhớ em rồi

时刻不要忘记
shíkè bùyào wàngjì
Sứ khưa pu dao oang chi
Xin đừng bao giờ quên

我对你的爱从未停止过
wǒ duì nǐ de ài cóngwèi tíngzhǐ guò
Ủa tuây nỉ tơ ai trúng uây thính chử cua
Tình yêu anh dành cho em chẳng từng ngừng

多想再拥抱你
duō xiǎng zài yōngbào nǐ
Tua xẻng chai dung pao nỉ
Rất muốn lại ôm lấy em

可我没有合适的身份靠近
kě wǒ méi·yǒu héshì de shēn fèn kàojìn
Khửa ủa máy dẩu hứa sư tơ sân phân khao chin
Mà anh không có thân phận thích hợp để lại gần

我们的距离
wǒ·men de jùlí
Ủa mân tơ chuy lí
Khoảng cách giữa hai ta

隔着无数层玻璃
gé zhe wúshù céng bōlí
Cứa chưa ú su trấng pua lí
Là vô số lớp kính

我多想你
wǒ duō xiǎng nǐ
Ủa tua xẻng nỉ
Anh rất nhớ em

哪怕只是模糊的看着背影
nǎpà zhǐshì mó·hu de kàn zhe bèiyǐng
Nả p’a chử sư múa hú tơ khan chưa pây ỉnh
Dù cho chỉ là hình bóng lưng mơ hồ

下意识的躲在角落凝望你
xiàyìshí de duǒ zài jiǎoluò níngwàng nǐ
Xe i sư tơ tủa chai chẻo lua nính oang nỉ
Theo tiềm thức nấp vào góc vắng dõi theo em

多想再拥抱你
duō xiǎng zài yōngbào nǐ
Tua xẻng chai dung pao nỉ
Rất muốn lại ôm lấy em

可我没有合适的身份靠近
kě wǒ méi·yǒu héshì de shēn fèn kàojìn
Khửa ủa mấy dẩu hứa sư tơ sân phân khao chin
Mà anh không có thân phận thích hợp để lại gần

我们的距离
wǒ·men de jùlí
Ủa mân tơ chuy lí
Khoảng cách giữa hai ta

隔着无数层玻璃
gé zhe wúshù céng bōlí
Cứa chưa ú su trấng pua lí
Là vô số lớp kính

我多想你
wǒ duō xiǎng nǐ
Ủa tua xẻng nỉ
Anh rất nhớ em

哪怕只是模糊的看着背影
nǎpà zhǐshì mó·hu de kàn zhe bèiyǐng
Nả p’a chử sư múa hú tơ khan chưa pây ỉnh
Dù cho chỉ là hình bóng lưng mơ hồ

下意识的躲在角落凝望你
xiàyìshí de duǒ zài jiǎoluò níngwàng nǐ
Xe i sư tơ tủa chai chẻo lua nính oang nỉ
Theo tiềm thức nấp vào góc vắng dõi theo em

下意识的躲在角落凝望你
xiàyìshí de duǒ zài jiǎoluò níngwàng nǐ
Xe i sư tơ tủa chai chẻo lua nính oang nỉ
Theo tiềm thức nấp vào góc vắng dõi theo em

 • Bài hát tiếng Trung: Thôi Miên Thật Sâu

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thôi Miên Thật Sâu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đất Bụi - Viên Vương Nguyệt (COVER)

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đất Bụi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sống Chết Không Rời

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Sống Chết Không Rời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Trái Cây

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Trái Cây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Không Khoá

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Không Khoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mời Nhận Của Rơi

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mời Nhận Của Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mảnh Vỡ Ám Muội

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mảnh Vỡ Ám Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đơn Phương Lao Tới

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đơn Phương Lao Tới qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Giải Trừ Quan Hệ

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Giải Trừ Quan Hệ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa