Học bài hát tiếng Trung: Hai Chúng Ta - Trương Hựu Kiều

27/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Hai Chúng Ta qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Hai Chúng Ta - Trương Hựu Kiều

Lời bài hát Hai Chúng Ta tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我耳朵常常会难过
wǒ ěr·duo chángcháng huì nánguò
Ủa ở tủa tráng tráng huây nán cua
Đôi tai em thường hay thấy buồn bã

疑惑身旁怎么空了
yíhuò shēn páng zěn·me kōng le
Í sua sân p’áng chẩn mơ khung lơ
Nghi hoặc sao bên người trống vắng rồi

想要窃听到什么
xiǎng yào qiè tīng dào shén·me
Xẻng dao tria thing tao sấn mơ
Muốn lén nghe thấy chút gì đó

发现连呼吸都失色
fāxiàn lián hūxī dōu shīsè
Pha xen lén hu xi tâu sư xưa
Phát hiện đến hơi thở cũng phai màu

过往贪得无厌
guòwǎng tāndéwúyàn
Cua oảng than tứa ú den
Ngày trước lòng tham vô đáy

眼睛不知疲倦让回忆兜圈
yǎn·jing bù zhī píjuàn ràng huíyì dōu juān
Dẻn chinh pu chư p’í choen rang huấy i tou choen
Đôi  mắt không biết mệt mỏi làm hồi ức vòng quanh

如果有如果的情节
rúguǒ yǒurú guǒ díqíng jié
Rú của dẩu rú của tí trính chía
Nếu có tồn tại những tình tiết nếu như

我们啊看过了落叶
wǒ·men ā kàn guò le luò yè
Ủa mân a khan cua lơ lua dê
Hai chúng ta từng ngắm phiến lá rơi

怎么就没熬到白雪
zěn·me jiù méi áo dào bái xuě
Chẩn mơ chiêu mấy áo tao pái xuể
Sao lại không chịu được đến tuyết trắng

天能不能黑慢一些
tiān néng bùnéng hēi màn yīxiē
Then nấng pu nấng hây man i xia
Trời có thể tối chậm một chút được không

坐回那趟靠着你的地下铁
zuò huí nà tàng kào zhe nǐ de dìxià tiě
Chua huấy na thang khao chưa nỉ tơ ti xe thỉa
Ngồi lại chuyến tàu điện ngầm dựa bờ vai anh đó

我们啊看惯了凋谢
wǒ·men ā kàn guàn le diāoxiè
Ủa mân a khan quan lơ teo xia
Hai chúng ta đã nhìn quen tàn úa

翻过山越过无人界
fān guò shān yuèguò wú rén jiè
Phan cua san duê cua ú rấn chia
Vượt qua núi xuyên qua vùng không người

却停格在最闹的街
què tíng gē zài zuì nào de jiē
Truê thính chưa chai chuây nao tơ chia
Lại dừng tại con phố náo nhiệt nhất

淡出人海又不见
dàn chū rénhǎi yòu bùjiàn
Tan tru rấn hải dâu pu chen
Mờ dần khỏi biển người không còn thấy

可嘴巴总是在假设
kě zuǐ·ba zǒngshì zài jiǎshè
Khửa chuẩy pa chủng sư chai chẻ sưa
Mà miệng lại mãi luôn giả thuyết

换遗憾的情绪沉默
huàn yíhàn díqíng xù chénmò
Hoan í han tí trính xuy trấn mua
Đổi lại sự trầm lặng từ tâm trạng tiếc nuối

想要吐露些什么
xiǎng yào tǔlù xiē shén·me
Xẻng dao thủ lu xia sấn mơ
Muốn thổ lộ ra chút gì đó

发现连语气都嫌多
fāxiàn lián yǔqì dōu xián duō    
Pha xen lén ủy tri tâu xén tua
Phát hiện đến giọng điệu cũng chê nhiều

过往贪得无厌
guòwǎng tāndéwúyàn
Cua oảng than tứa ú den
Ngày trước lòng tham vô đáy

眼睛不知疲倦让回忆兜圈
yǎn·jing bù zhī píjuàn ràng huíyì dōu juān
Dẻn chinh pu chư p’í choen rang huấy i tou choen
Đôi  mắt không biết mệt mỏi làm hồi ức vòng quanh

如果有如果的情节
rúguǒ yǒurú guǒ díqíng jié
Rú của dẩu rú của tí trính chía
Nếu có tồn tại những tình tiết nếu như

我们啊看过了落叶
wǒ·men ā kàn guò le luò yè
Ủa mân a khan cua lơ lua dê
Hai chúng ta từng ngắm phiến lá rơi

怎么就没熬到白雪
zěn·me jiù méi áo dào bái xuě
Chẩn mơ chiêu mấy áo tao pái xuể
Sao lại không chịu được đến tuyết trắng

天能不能黑慢一些
tiān néng bùnéng hēi màn yīxiē
Then nấng pu nấng hây man i xia
Trời có thể tối chậm một chút được không

坐回那趟靠着你的地下铁
zuò huí nà tàng kào zhe nǐ de dìxià tiě
Chua huấy na thang khao chưa nỉ tơ tix e thỉa
Ngồi lại chuyến tàu điện ngầm dựa bờ vai anh đó

我们啊看惯了凋谢
wǒ·men ā kàn guàn le diāoxiè
Ủa mân a khan quan lơ teo xia
Hai chúng ta đã nhìn quen tàn úa

翻过山越过无人界
fān guò shān yuèguò wú rén jiè
Phan cua san duê cua ú rấn chia
Vượt qua núi xuyên qua vùng không người

却停格在最闹的街
què tíng gē zài zuì nào de jiē
Truê thính cưa chai chuây nao tơ lơ chia
Lại dừng tại con phố náo nhiệt nhất

淡出人海又不见
dàn chū rénhǎi yòu bùjiàn
Tan tru rấn hải dâu pu chen
Mờ dần khỏi biển người không còn thấy

我们啊看过了落叶
wǒ·men ā kàn guò le luò yè
Ủa mân a khan cua lơ lua dê
Hai chúng ta từng ngắm phiến lá rơi

怎么就没熬到白雪
zěn·me jiù méi áo dào bái xuě
Chẩn mơ chiêu mấy áo tao pái xuể
Sao lại không chịu được đến tuyết trắng

天能不能黑慢一些
tiān néng bùnéng hēi màn yīxiē
Then nấng pu nấng hây man I xia
Trời có thể tối chậm một chút được không

坐回那趟靠着你的地下铁
zuò huí nà tàng kào zhe nǐ de dìxià tiě
Chua huấy na thang khao chưa nỉ tơ ti e thỉa
Ngồi lại chuyến tàu điện ngầm dựa bờ vai anh đó

我们啊看惯了凋谢
wǒ·men ā kàn guàn le diāoxiè
Ủa mân a khan quan lơ teo xia
Hai chúng ta đã nhìn quen tàn úa

翻过山越过无人界
fān guò shān yuèguò wú rén jiè
Phan cua san duê cua ú rấn chia
Vượt qua núi xuyên qua vùng không người

却停格在最闹的街
què tíng gē zài zuì nào de jiē
Truê thinsg cưa chai chuây nao lơ chia
Lại dừng tại con phố náo nhiệt nhất

淡出人海又不见
dàn chū rénhǎi yòu bùjiàn
Tan tru rấn hải dâu pu chen
Mờ dần khỏi biển người không còn thấy
 

 • Bài hát tiếng Trung: Loại Bỏ Phòng Ngự - Hậu Huyền

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Loại Bỏ Phòng Ngự qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thuốc Giải Hiu Quạnh

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thuốc Giải Hiu Quạnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thôi Miên Thật Sâu

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thôi Miên Thật Sâu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đất Bụi - Viên Vương Nguyệt (COVER)

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đất Bụi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sống Chết Không Rời

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Sống Chết Không Rời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Trái Cây

  27/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Trái Cây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Không Khoá

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Không Khoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mời Nhận Của Rơi

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mời Nhận Của Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mảnh Vỡ Ám Muội

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mảnh Vỡ Ám Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đơn Phương Lao Tới

  22/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đơn Phương Lao Tới qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa