Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Không Tồn Tại - Phạm Nha Nha

16/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Không Tồn Tại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Không Tồn Tại - Phạm Nha Nha

Lời bài hát Tình Yêu Không Tồn Tại tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

喧闹的大街中安静
xuānnào de dàjiē zhōng ānjìng
xoen nao tơ ta chia chung an ching
Trong con phố huyên náo một khoảng tĩnh lặng

繁华的文明变遗迹
fánhuá de wénmíng biàn yíjì
phán hóa tơ uấn mính pen í chi
Văn minh phồn hoa biến thành di tích

在某天突然遇见你
zài mǒu tiān tūrán yùjiàn nǐ
chai mẩu then thu rán uy chen nỉ
Ngày nào đó đột nhiên gặp được anh

都是不存在的事情
dōu shì bù cúnzài de shì·qing
tâu sư pu truấn chai tơ sư trính
Đều là những việc không tồn tại

我和你,无从下笔
wǒ hé nǐ , wúcóng xiàbǐ
ủa hứa nỉ , ú trúng xe pỉ
Em với anh, không biết viết từ đâu

翻来覆去搜索不到痕迹
fānláifùqù sōusuǒ bùdào hénjì
phan lái phu truy xâu xủa pu tao hấn chi
Tìm đi tìm lại chẳng tìm ra được vết tích

心动是我唯一的证据
xīn dòng shì wǒ wěi yī dízhèng jù
xin tung sư ủa uẩy i tí châng chuy
Rung động là chứng cứ duy nhất em có

你经过我的世界
nǐ jīngguò wǒ de shìjiè
nỉ ching cua ủa tơ sư chia
Anh ngang qua thế giới của em

来不及好好道别
lái·bují hǎo hǎo dàobié
lái pu chí hảo hảo tao pía
Chẳng kịp đàng hoàng nói câu tạm biệt

像穿过四季的蝴蝶
xiàng chuānguò sìjì de húdié
xeng troan cua xư chi tơ hú tía
Tựa cánh hồ điệp xuyên qua bốn mùa

短暂的出现
duǎnzàn de chūxiàn
toản chan tơ tru xen
Xuất hiện trong nháy mắt ngắn ngủi

像被遗忘的章节
xiàng bèi yíwàng de zhāngjié
xeng pây í oang tơ chang chía
Tựa chương tiết bị quên lãng

随手撕下的一页
suíshǒu sī xià de yī yè
xuấy sẩu xư xe tơ i dê
Một trang tiện tay xé xuống

无从回忆的从前
wúcóng huíyì de cóngqián
ú trúng huấy i tơ trúng trén
Quá khứ chẳng biết hồi tưởng từ đâu

文字被创造之前
wénzì bèi chuàngzào zhīqián
uấn chư pây troang chao chư trén
Trước khi chữ viết được sáng tạo

爱要怎么描写
ài yào zěn·me miáoxiě
ai dao chẩn mơ méo xỉa
Yêu phải miêu tả làm sao

多热烈,多想念
duō rèliè , duō xiǎngniàn
tua rưa liê , tua xẻng nen
Nhiệt liệt bao, nhớ nhung bao

没有你的世界
méi·yǒu nǐ de shìjiè
mấy dẩu nỉ tơ sư chia
Thế giới không có anh

一片荒无人烟
yī piān huāngwúrényān
i p'en hoang ú rấn den
Một khoảng hoang vắng bất tận

直到你再次回到我身边
zhídào nǐ zàicì huí dào wǒ shēnbiān
chứ tao nỉ chai trư huấy tao ủa sân pen
Tới khi anh lần nữa quay về bên em

喧闹的大街中安静
xuānnào de dàjiē zhōng ānjìng
xoen nao tơ ta chia chung an ching
Trong con phố huyên náo một khoảng tĩnh lặng

繁华的文明变遗迹
fánhuá de wénmíng biàn yíjì
phán hóa tơ uấn mính pen í chi
Văn minh phồn hoa biến thành di tích

在某天突然遇见你
zài mǒu tiān tūrán yùjiàn nǐ
chai mẩu then thu rán uy chen nỉ
Ngày nào đó đột nhiên gặp được anh

都是不存在的事情
dōu shì bù cúnzài de shì·qing
tâu sư pu truấn chai tơ sư trính
Đều là những việc không tồn tại

我和你,无从下笔
wǒ hé nǐ , wúcóng xiàbǐ
ủa hứa nỉ , ú trúng xe pỉ
Em với anh, không biết viết từ đâu

翻来覆去搜索不到痕迹
fānláifùqù sōusuǒ bùdào hénjì
phan lái phu truy xâu xủa pu tao hấn chi
Tìm đi tìm lại chẳng tìm ra được vết tích

心动是我唯一的证据
xīn dòng shì wǒ wěi yī dízhèng jù
xin tung sư ủa uẩy i tí châng chuy
Rung động là chứng cứ duy nhất em có

你经过我的世界
nǐ jīngguò wǒ de shìjiè
nỉ ching cua ủa tơ sư chia
Anh ngang qua thế giới của em

来不及好好道别
lái·bují hǎo hǎo dàobié
lái pu chí hảo hảo tao pía
Chẳng kịp đàng hoàng nói câu tạm biệt

像穿过四季的蝴蝶
xiàng chuānguò sìjì de húdié
xeng troan cua xư chi tơ hú tía
Tựa cánh hồ điệp xuyên qua bốn mùa

短暂的出现
duǎnzàn de chūxiàn
toản chan tơ tru xen
Xuất hiện trong nháy mắt ngắn ngủi

像被遗忘的章节
xiàng bèi yíwàng de zhāngjié
xeng pây í oang tơ chang chía
Tựa chương tiết bị quên lãng

随手撕下的一页
suíshǒu sī xià de yī yè
xuấy sẩu xư xe tơ i dê
Một trang tiện tay xé xuống

无从回忆的从前
wúcóng huíyì de cóngqián
ú trúng huấy i tơ trúng trén
Quá khứ chẳng biết hồi tưởng từ đâu

文字被创造之前
wénzì bèi chuàngzào zhīqián
uấn chư pây troang chao chư trén
Trước khi chữ viết được sáng tạo

爱要怎么描写
ài yào zěn·me miáoxiě
ai dao chẩn mơ méo xỉa
Yêu phải miêu tả làm sao

多热烈,多想念
duō rèliè , duō xiǎngniàn
tua rưa liê , tua xẻng nen
Nhiệt liệt bao, nhớ nhung bao

没有你的世界
méi·yǒu nǐ de shìjiè
mấy dẩu nỉ tơ sư chia
Thế giới không có anh

一片荒无人烟
yī piān huāngwúrényān
i p'en hoang ú rấn den
Một khoảng hoang vắng bất tận

直到你再次回到我身边
zhídào nǐ zàicì huí dào wǒ shēnbiān
chứ tao nỉ chai trư huấy tao ủa sân pen
Tới khi anh lần nữa quay về bên em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mùa Đông (Memories) - h3R3

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mùa Đông qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Chẳng Có Lỗi - Lưu Khả Dĩ (COVER)

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Chẳng Có Lỗi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Của Mẹ - Zyboy Trung Vũ

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Của Mẹ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thước Phim Mùa Hè - Lý Vũ Xuân

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thước Phim Mùa Hè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đều Trách - Li-2c

  16/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tạm Biệt. Đôi Mình - KeyKey

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tạm Biệt Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Gió Nói - Sasablue

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Gió Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vùng Trung Tâm - Lưu Đại Nã

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vùng Trung Tâm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ - Dương Dương

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Dường Như Cả Thế Giới Đều Rất Vui Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ba Nói - Quách Linh Tham

  15/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa