Bài hát tiếng Trung: Túy khuynh thành 醉倾城

22/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Túy khuynh thành 醉倾城 Zuì qīngchéng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Túy khuynh thành 醉倾城 Zuì qīngchéng– Tiểu A Phong 小阿枫

Lời bài hát Túy khuynh thành tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

那三月的风吹去冰冷的霜
nà sān yuè de fēng chuī qù bīnglěng de shuāng
na xan duê tơ phâng truây truy ping lẩng tơ soang
Tháng ba gió thổi đi cái rét lạnh của sương giá

深深映出情话几行
shēn shēn yìng chū qínghuà jǐ háng
sân sân ing tru trính hoa chỉ háng
Hắt ra vài lời tâm tình sâu lắng

我沉沦几回因你倾城的美
wǒ chénlún jǐ huí yīn nǐ qīng chéng de měi
ủa trấn luấn chỉ huấy in nỉ tring trấng tơ mẩy
Bao lần ta chìm đắm trong vẻ đẹp khuynh thành của nàng

千红百媚偏偏只为你而醉
qiān hóng bǎi mèi piānpiān zhǐ wèi nǐ ér zuì
tren húng pải mây p'en p'en chử uây nỉ ớ chuây
Thiên kiều bách mi chỉ vì nàng mà say

你如月的眉像桃花的嘴
nǐ rú yuè de méi xiàng táo huā de zuǐ
nỉ rú duê tơ mấy xeng tháo hoa tơ chuẩy
Mi nàng như nguyệt, môi như hoa đào

彻夜总难寐片片相思成灰
chèyè zǒng nán mèi piān piān xiāngsī chéng huī
trưa dê chủng nán mây p'en p'en xeng xư trấng huây
Thao thức cả đêm, gặm từng mảnh tương tư hóa tro bụi

我沉沦几回因你倾城的美
wǒ chénlún jǐ huí yīn nǐ qīng chéng de měi
ủa trấn luấn chỉ huấy in nỉ tring trấng tơ mẩy
Bao lần ta chìm đắm trong vẻ đẹp khuynh thành của nàng

寻你走过千山踏过了万水
xún nǐ zǒu guò qiān shān tà guò le wàn shuǐ
xuýn nỉ chẩu cua tren san tha cua lơ oan suẩy
Vượt qua thiên sơn vạn thủy tìm nàng

你滑落的泪像残花的蕊
nǐ huáluò de lèi xiàng cán huā de ruǐ
nỉ hóa lua tơ lây xeng trán hoa tơ ruẩy
Khóe mắt nàng nước mắt lăn dài như nhụy hoa tàn

我愿此生朝朝暮暮与你相偎
wǒ yuàn cǐ shēng cháo cháomù mù yǔ nǐ xiāng wēi
ủa doen trử sâng tráo tráo mu mu ủy nỉ xeng uây
Ta nguyện đời này sớm chiều cùng nàng nương tựa lẫn nhau

辗转几世红尘看山高水长
zhǎnzhuǎn jǐ shì hóngchén kàn shān gāo shuǐ cháng
nẻn choản chỉ sư húng trấn khan san cao suẩy tráng
Mấy đời hồng trần trăn trở, nhìn qua núi cao sông dài

回眸只见你的模样
huímóu zhǐ jiàn nǐ de múyàng
huấy mấu chử chen nỉ tơ mú dang
Ngoái đầu nhìn lại chỉ còn nàng mà thôi

三千落花泛起了月色茫茫
sān qiān luò huā fàn qǐ le yuèsè mángmáng
xan tren lua hoa phan trỉ lơ duê xưa máng máng
3000 cánh hoa rơi nâng lên ánh trăng mênh mông

芊芊轻抚你的脸庞
qiānqiān qīng fǔ nǐ de liǎnpáng
tren tren tring phủ nỉ tơ lẻn p'áng
Khẽ vuốt gương mặt nàng

晃晃几生蹉跎又梦过几场
huàng huàng jǐ shēng cuōtuó yòu mèng guò jǐ chǎng
hoang hoang chỉ sâng trua thúa dâu mâng cua chỉ trảng
Sống lay lắt phí hoài lại mộng thêm vài giấc

段段皆是你的红妆
duàn duàn jiē shì nǐ de hóngzhuāng
toan toan chia sư nỉ tơ húng choang
Từng chút đều là nàng điểm hồng trang    

那三月的风吹去冰冷的霜
nà sān yuè de fēng chuī qù bīnglěng de shuāng
na xan duê tơ phâng truây truy ping lẩng tơ soang
Tháng ba gió thổi đi cái rét lạnh của sương giá

深深映出情话几行
shēn shēn yìng chū qínghuà jǐ háng
sân sân ing tru trính hoa chỉ háng
Hắt ra vài lời tâm tình sâu lắng

我沉沦几回因你倾城的美
wǒ chénlún jǐ huí yīn nǐ qīng chéng de měi
ủa trấn luấn chỉ huấy in nỉ tring trấng tơ mẩy
Bao lần ta chìm đắm trong vẻ đẹp khuynh thành của nàng

千红百媚偏偏只为你而醉
qiān hóng bǎi mèi piānpiān zhǐ wèi nǐ ér zuì
tren húng pải mây p'en p'en chử uây nỉ ớ chuây
Thiên kiều bách mi chỉ vì nàng mà say

你如月的眉像桃花的嘴
nǐ rú yuè de méi xiàng táo huā de zuǐ
nỉ rú duê tơ mấy xeng tháo hoa tơ chuẩy
Mi nàng như nguyệt, môi như hoa đào

彻夜总难寐片片相思成灰
chèyè zǒng nán mèi piān piān xiāngsī chéng huī
trưa dê chủng nán mây p'en p'en xeng xư trấng huây
Thao thức cả đêm, gặm từng mảnh tương tư hóa tro bụi

我沉沦几回因你倾城的美
wǒ chénlún jǐ huí yīn nǐ qīng chéng de měi
ủa trấn luấn chỉ huấy in nỉ tring trấng tơ mẩy
Bao lần ta chìm đắm trong vẻ đẹp khuynh thành của nàng

寻你走过千山踏过了万水
xún nǐ zǒu guò qiān shān tà guò le wàn shuǐ
xuýn nỉ chẩu cua tren san tha cua lơ oan suẩy
Vượt qua thiên sơn vạn thủy tìm nàng

你滑落的泪像残花的蕊
nǐ huáluò de lèi xiàng cán huā de ruǐ
nỉ hóa lua tơ lây xeng trán hoa tơ ruẩy
Khóe mắt nàng nước mắt lăn dài như nhụy hoa tàn

我愿此生朝朝暮暮与你相偎
wǒ yuàn cǐ shēng cháo cháomù mù yǔ nǐ xiāng wēi
ủa doen trử sâng tráo tráo mu mu ủy nỉ xeng uây
Ta nguyện đời này sớm chiều cùng nàng nương tựa lẫn nhau

晃晃几生蹉跎又梦过几场
huàng huàng jǐ shēng cuōtuó yòu mèng guò jǐ chǎng
hoang hoang chỉ sâng trua thúa dâu mâng cua chỉ trảng
Sống lay lắt phí hoài lại mộng thêm vài giấc

段段皆是你的红妆
duàn duàn jiē shì nǐ de hóngzhuāng
toan toan chia sư nỉ tơ húng choang
Từng chút đều là nàng điểm hồng trang    

那三月的风吹去冰冷的霜
nà sān yuè de fēng chuī qù bīnglěng de shuāng
na xan duê tơ phâng truây truy ping lẩng tơ soang
Tháng ba gió thổi đi cái rét lạnh của sương giá

深深映出情话几行
shēn shēn yìng chū qínghuà jǐ háng
sân sân ing tru trính hoa chỉ háng
Hắt ra vài lời tâm tình sâu lắng

我沉沦几回因你倾城的美
wǒ chénlún jǐ huí yīn nǐ qīng chéng de měi
ủa trấn luấn chỉ huấy in nỉ tring trấng tơ mẩy
Bao lần ta chìm đắm trong vẻ đẹp khuynh thành của nàng

千红百媚偏偏只为你而醉
qiān hóng bǎi mèi piānpiān zhǐ wèi nǐ ér zuì
tren húng pải mây p'en p'en chử uây nỉ ớ chuây
Thiên kiều bách mi chỉ vì nàng mà say

你如月的眉像桃花的嘴
nǐ rú yuè de méi xiàng táo huā de zuǐ
nỉ rú duê tơ mấy xeng tháo hoa tơ chuẩy
Mi nàng như nguyệt, môi như hoa đào

彻夜总难寐片片相思成灰
chèyè zǒng nán mèi piān piān xiāngsī chéng huī
trưa dê chủng nán mây p'en p'en xeng xư trấng huây
Thao thức cả đêm, gặm từng mảnh tương tư hóa tro bụi

我沉沦几回因你倾城的美
wǒ chénlún jǐ huí yīn nǐ qīng chéng de měi
ủa trấn luấn chỉ huấy in nỉ tring trấng tơ mẩy
Bao lần ta chìm đắm trong vẻ đẹp khuynh thành của nàng

寻你走过千山踏过了万水
xún nǐ zǒu guò qiān shān tà guò le wàn shuǐ
xuýn nỉ chẩu cua tren san tha cua lơ oan suẩy
Vượt qua thiên sơn vạn thủy tìm nàng

你滑落的泪像残花的蕊
nǐ huáluò de lèi xiàng cán huā de ruǐ
nỉ hóa lua tơ lây xeng trán hoa tơ ruẩy
Khóe mắt nàng nước mắt lăn dài như nhụy hoa tàn

我愿此生朝朝暮暮与你相偎
wǒ yuàn cǐ shēng cháo cháomù mù yǔ nǐ xiāng wēi
ủa doen trử sâng tráo tráo mu mu ủy nỉ xeng uây
Ta nguyện đời này sớm chiều cùng nàng nương tựa lẫn nhau

我沉沦几回因你倾城的美
wǒ chénlún jǐ huí yīn nǐ qīng chéng de měi
ủa trấn luấn chỉ huấy in nỉ tring trấng tơ mẩy
Bao lần ta chìm đắm trong vẻ đẹp khuynh thành của nàng

千红百媚偏偏只为你而醉
qiān hóng bǎi mèi piānpiān zhǐ wèi nǐ ér zuì
tren húng pải mây p'en p'en chử uây nỉ ớ chuây
Thiên kiều bách mi chỉ vì nàng mà say

你如月的眉像桃花的嘴
nǐ rú yuè de méi xiàng táo huā de zuǐ
nỉ rú duê tơ mấy xeng tháo hoa tơ chuẩy
Mi nàng như nguyệt, môi như hoa đào

彻夜总难寐片片相思成灰
chèyè zǒng nán mèi piān piān xiāngsī chéng huī
trưa dê chủng nán mây p'en p'en xeng xư trấng huây
Thao thức cả đêm, gặm từng mảnh tương tư hóa tro bụi

我沉沦几回因你倾城的美
wǒ chénlún jǐ huí yīn nǐ qīng chéng de měi
ủa trấn luấn chỉ huấy in nỉ tring trấng tơ mẩy
Bao lần ta chìm đắm trong vẻ đẹp khuynh thành của nàng

寻你走过千山踏过了万水
xún nǐ zǒu guò qiān shān tà guò le wàn shuǐ
xuýn nỉ chẩu cua tren san tha cua lơ oan suẩy
Vượt qua thiên sơn vạn thủy tìm nàng

你滑落的泪像残花的蕊
nǐ huáluò de lèi xiàng cán huā de ruǐ
nỉ hóa lua tơ lây xeng trán hoa tơ ruẩy
Khóe mắt nàng nước mắt lăn dài như nhụy hoa tàn

我愿此生朝朝暮暮与你相偎
wǒ yuàn cǐ shēng cháo cháomù mù yǔ nǐ xiāng wēi
ủa doen trử sâng tráo tráo mu mu ủy nỉ xeng uây
Ta nguyện đời này sớm chiều cùng nàng nương tựa lẫn nhau

 • Bài hát tiếng Trung: Mặt trời không lặn 日不落 Rì bù luò

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt trời không lặn 日不落 Rì bù luò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dễ thay đổi 善变 Shàn biàn

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Dễ thay đổi 善变 Shàn biàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gượng cười 苦笑 Kǔxiào

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Gượng cười 苦笑 Kǔxiàoì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thế Giới Của Em Không Có Anh 我的世界没有你

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thế Giới Của Em Không Có Anh 我的世界没有你 Wǒ de shìjiè méiyǒu nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Liệu có thể không 会不会 Huì bù huì

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Liệu có thể không 会不会 Huì bù huì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝 Chénzuì de qīngsī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình bóng sao trời 星空剪影

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình bóng sao trời 星空剪影 Xīngkōng jiǎnyǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình yêu vĩnh viễn không mất đi 永不失联的爱 Yǒng bù shī lián de ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em vẫn 我还是 Wǒ háishì

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em vẫn 我还是 Wǒ háishì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lạc Trong Ảo Cảnh (Remix Tiktok) 迷失幻境

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lạc Trong Ảo Cảnh 迷失幻境 Míshī huànjìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa