Học bài hát tiếng Trung: Không Bỏ Lỡ - Đỗ Tuyên Đạt

01/05/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Không Bỏ Lỡ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Không Bỏ Lỡ - Đỗ Tuyên Đạt

Lời bài hát Không Bỏ Lỡ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

不同的人相遇谁能走到了结局
bù tóng de rén xiāng yù shuí néng zǒu dào liǎojié jú
pu thúng tơ rấn xeng uy suấy nấng chẩu tao lẻo chía chúy
Muôn người khác biệt gặp gỡ ai có thể đi đến kết cục

爱也许从未远离伸手却流于缝隙
ài yěxǔ cóngwèi yuǎn lí shēnshǒu què liú yú fèngxì
ai dể xủy trúng uây doẻn lí sân sẩu truê liếu úy phâng xi
Yêu có lẽ chưa từng rời xa đưa tay lại chảy qua kẽ tay

何时能够相遇你藏在了人海里
héshí nénggòu xiāng yù nǐ cáng zài le rénhǎi lǐ
hứa sứ nấng câu xeng uy nỉ tráng chai lơ rấn hải lỉ
Khi nào có thể gặp gỡ em ẩn náu trong biển người

爱也许咫尺距离我怎能听见
ài yěxǔ zhǐchǐ jùlí wǒ zěn néng tīngjiàn
ai dể xủy chử trử chuy lí ủa chẩn nấng thing chen
Yêu có lẽ gần trong gang tấc sao anh có thể nghe thấy

听见你的呼吸
tīngjiàn nǐ de hūxī
thing chen nỉ tơ hu xi
Nghe thấy tiếng em hít thở

我可以错过花期错过雨季
wǒ kěyǐ cuòguò huāqī cuòguò yǔjì
ủa khửa ỉ trua cua hoa tri trua cua ủy chi
Anh có thể bỏ lỡ mùa hoa, bỏ lỡ mùa mưa

不能错过你
bùnéng cuòguò nǐ
pu nấng trua cua nỉ
Không thể bỏ lỡ em

我可以穿越风雨穿过四季
wǒ kěyǐ chuānyuè fēngyǔ chuānguò sìjì
ủa khửa ỉ troan duê phâng ủy troan cua xư chi
Anh có thể xuyên qua gió mưa, đi qua bốn mùa

都会奔向你
dūhuì bēn xiàng nǐ
tu huây pân xeng nỉ
Cũng chạy đến bên em

我可以寻着呼吸寻着轨迹
wǒ kěyǐ xún zhe hūxī xún zhe guǐjì
ủa khửa ỉ xuýn chưa hu xi xuýn chưa cuẩy chi
Anh có thể tìm kiếm hơi thở, tìm kiếm quỹ đạo

让我找到你
ràng wǒ zhǎo dào nǐ
rang ủa chảo tao nỉ
Để anh tìm được em

要和你昼夜更替轮换四季
yào hé nǐ zhòuyè gēngtì lúnhuàn sìjì
dao hứa nỉ châu dê câng thi luấn hoan xư chi
Muốn bên em ngày đêm thay đổi, bốn mùa luân phiên

把时间忘记爱里沉溺
bǎ shíjiān wàngjì ài lǐ chénnì
pả sứ chen oang chi ai lỉ trấn ni
Quên đi hết thời gian đắm chìm tình yêu
Khi nào có thể gặp gỡ em ẩn náu trong biển người

何时能够相遇你藏在了人海里
héshí nénggòu xiāng yù nǐ cáng zài le rénhǎi lǐ
hứa sứ nấng câu xeng uy nỉ tráng chai lơ rấn hải lỉ
Khi nào có thể gặp gỡ em ẩn náu trong biển người

爱也许咫尺距离我怎能听见
ài yěxǔ zhǐchǐ jùlí wǒ zěn néng tīngjiàn
ai dể xủy chử trử chuy lí ủa chẩn nấng thing chen
Yêu có lẽ gần trong gang tấc sao anh có thể nghe thấy

听见你的呼吸
tīngjiàn nǐ de hūxī
thing chen nỉ tơ hu xi
Nghe thấy tiếng em hít thở

我可以错过花期错过雨季
wǒ kěyǐ cuòguò huāqī cuòguò yǔjì
ủa khửa ỉ trua cua hoa tri trua cua ủy chi
Anh có thể bỏ lỡ mùa hoa, bỏ lỡ mùa mưa

不能错过你
bùnéng cuòguò nǐ
pu nấng trua cua nỉ
Không thể bỏ lỡ em

我可以穿越风雨穿过四季
wǒ kěyǐ chuānyuè fēngyǔ chuānguò sìjì
ủa khửa ỉ troan duê phâng ủy troan cua xư chi
Anh có thể xuyên qua gió mưa, đi qua bốn mùa

都会奔向你
dūhuì bēn xiàng nǐ
tu huây pân xeng nỉ
Cũng chạy đến bên em

我可以寻着呼吸寻着轨迹
wǒ kěyǐ xún zhe hūxī xún zhe guǐjì
ủa khửa ỉ xuýn chưa hu xi xuýn chưa cuẩy chi
Anh có thể tìm kiếm hơi thở, tìm kiếm quỹ đạo

让我找到你
ràng wǒ zhǎo dào nǐ
rang ủa chảo tao nỉ
Để anh tìm được em

要和你昼夜更替轮换四季
yào hé nǐ zhòuyè gēngtì lúnhuàn sìjì
dao hứa nỉ châu dê câng thi luấn hoan xư chi
Muốn bên em ngày đêm thay đổi, bốn mùa luân phiên

把时间忘记爱里沉溺
bǎ shíjiān wàngjì ài lǐ chénnì
pả sứ chen oang chi ai lỉ trấn ni
Quên đi hết thời gian đắm chìm tình yêu
Khi nào có thể gặp gỡ em ẩn náu trong biển người

我可以穿越风雨穿过四季
wǒ kěyǐ chuānyuè fēngyǔ chuānguò sìjì
ủa khửa ỉ troan duê phâng ủy troan cua xư chi
Anh có thể xuyên qua gió mưa, đi qua bốn mùa

都会奔向你
dūhuì bēn xiàng nǐ
tu huây pân xeng nỉ
Cũng chạy đến bên em

我可以寻着呼吸寻着轨迹
wǒ kěyǐ xún zhe hūxī xún zhe guǐjì
ủa khửa ỉ xuýn chưa hu xi xuýn chưa cuẩy chi
Anh có thể tìm kiếm hơi thở, tìm kiếm quỹ đạo

让我找到你
ràng wǒ zhǎo dào nǐ
rang ủa chảo tao nỉ
Để anh tìm được em

要和你昼夜更替轮换四季
yào hé nǐ zhòuyè gēngtì lúnhuàn sìjì
dao hứa nỉ châu dê câng thi luấn hoan xư chi
Muốn bên em ngày đêm thay đổi, bốn mùa luân phiên

把时间忘记爱里沉溺
bǎ shíjiān wàngjì ài lǐ chénnì
pả sứ chen oang chi ai lỉ trấn ni
Quên đi hết thời gian đắm chìm tình yêu
Khi nào có thể gặp gỡ em ẩn náu trong biển người
 

 • Bài hát tiếng Trung: Bầu Bạn Sớm Chiều - Hoàn Tử U, Lương Vũ

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Bạn Sớm Chiều qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giang Thành Tử · Mật Châu Xuất Liệp - Kì Nhiên, Trầm Mịch Nhân

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Giang Thành Tử, Mật Châu Xuất Liệp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thói Quen - Tiêu Nghiên Kì

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Thói Quen qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trong Mưa Lớn - Thị Nhị Trí Nha

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Mưa Lớn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hơi Ấm Còn Vương - Quất Tử Muội

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hơi Ấm Còn Vương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trong Bóng Tối - Nguyệt Hạ

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Bóng Tối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Càng Lúc Càng Không Hiểu - Lưu Đại Na (COVER)

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Càng Lúc Càng Không Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Nguy Hiểm – Joysaaaa

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Nguy Hiểm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô Ấy Khiến Anh Hiểu - Lancelot_Lan Tư Lạc

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô Ấy Khiến Anh Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Giỏi Biểu Đạt - Tô Tinh Tiệp

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Giỏi Biểu Đạt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa