Học bài hát tiếng Trung: Vô tội 无辜 Wúgū

22/06/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Vô tội 无辜 Wúgū qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Vô tội 无辜 Wúgū– Dương Phức Y 杨馥伊

Lời bài hát Vô tội tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你给的爱像打碎的拼图
nǐ gěi de ài xiàng dǎ suì de pīn tú
nỉ cẩy tơ ai xeng tả xuây tơ p'in thú
Tình yêu anh dành cho em giống như bức tranh bị thất lạc một mảnh ghép

已回不去完整的最初
yǐ huí bù qù wánzhěng de zuìchū
ỉ huấy pu truy oán chẩng tơ chuây tru
Chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu

我任凭思绪在暗夜沉浮
wǒ rènpíng sīxù zài àn yè chénfú
ủa rân p'ính xư xuy chai an dê trấn phú
Em để dòng suy tư trôi theo màn đêm thăng trầm

不敢触碰睁眼到日出
bùgǎn chù pèng zhēng yǎn dào rì chū
pu cản tru p'âng châng dẻn tao rư tru
Chẳng dám ngắm nhìn ánh bình minh rạng rỡ mỗi sớm mai

忘了何时开始和平相处
wàng le héshí kāishǐ hépíng xiāngchǔ
oang lơ hứa sứ khai sử hứa p'ính xeng trủ
Quên đi cả quãng thời gian bình yên bên nhau trước đây

找不到借口放肆的哭
zhǎo bùdào jièkǒu fàngsì de kū
chảo pu tao chia khẩu phang xư tơ khu
Không tìm được lí do để khóc cho thỏa

外表一如往常心却荒芜
wàibiǎo yīrú wǎngcháng xīn què huāngwú
oai pẻo i rú oảng tráng xin truê hoang ú
Bề ngoài chẳng có gì thay đổi nhưng trái tim đã trở nên cằn cỗi

数不清遗憾多么无辜
shǔ bù qīng yíhàn duō·me wúgū
sủ pu tring í han tua mơ ú cu
Đếm không xuể những điều tiếc nuối vô tội làm sao

我不爱孤独
wǒ bù ài gūdú
ủa pu ai cu tú
Em không thích sự cô đơn

它偏偏趁虚而入
tā piānpiān chèn xū ér rù
tha p'en p'en trân xuy ớ ru
nhưng nó lại cứ hiện hữu trong em

席卷而来带走了幸福
xíjuǎn ér lái dài zǒu le xìngfú
xí choẻn ớ lái tai chẩu lơ xing phú
Mang đi hết thảy mọi hạnh phúc của em

我想挽留却抓不住
wǒ xiǎng wǎnliú què zhuā bù zhù
ủa xẻng oản liếu truê choa pu chu
Em rất muốn níu giữ anh lại nhưng không thể

我想不清楚
wǒ xiǎng bù qīng·chu
ủa xẻng pu tring trủ
Em không suy nghĩ được thông suôt

感情因何而辛苦
gǎnqíng yīn hé ér xīnkǔ
cản trính in hứa ớ xin khủ
Tình cảm tại sao lại đau khổ đến thế

不适合只能徒留感触
bùshì hé zhǐ néng tú liú gǎnchù
pu sư hứa chử nấng thú liếu cản tru
Lẽ nào giữa chúng ta chỉ có thể lưu lại chút rung động

再爱也于事无补
zài ài yě yú shì wúbǔ
chai ai dể úy sư ú pủ
Yêu lại lần nữa cũng trở nên vô nghĩa

你给的爱像打碎的拼图
nǐ gěi de ài xiàng dǎ suì de pīn tú
nỉ cẩy tơ ai xeng tả xuây tơ p'in thú
Tình yêu anh dành cho em giống như bức tranh bị thất lạc một mảnh ghép

已回不去完整的最初
yǐ huí bù qù wánzhěng de zuìchū
ỉ huấy pu truy oán chẩng tơ chuây tru
Chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu

我任凭思绪在暗夜沉浮
wǒ rènpíng sīxù zài àn yè chénfú
ủa rân p'ính xư xuy chai an dê trấn phú
Em để dòng suy tư trôi theo màn đêm thăng trầm

不敢触碰睁眼到日出
bùgǎn chù pèng zhēng yǎn dào rì chū
pu cản tru p'âng châng dẻn tao rư tru
Chẳng dám ngắm nhìn ánh bình minh rạng rỡ mỗi sớm mai

忘了何时开始和平相处
wàng le héshí kāishǐ hépíng xiāngchǔ
oang lơ hứa sứ khai sử hứa p'ính xeng trủ
Quên đi cả quãng thời gian bình yên bên nhau trước đây

找不到借口放肆的哭
zhǎo bùdào jièkǒu fàngsì de kū
chảo pu tao chia khẩu phang xư tơ khu
Không tìm được lí do để khóc cho thỏa

外表一如往常心却荒芜
wàibiǎo yīrú wǎngcháng xīn què huāngwú
oai pẻo i rú oảng tráng xin truê hoang ú
Bề ngoài chẳng có gì thay đổi nhưng trái tim đã trở nên cằn cỗi

数不清遗憾多么无辜
shǔ bù qīng yíhàn duō·me wúgū
sủ pu tring í han tua mơ ú cu
Đếm không xuể những điều tiếc nuối vô tội làm sao

我不爱孤独
wǒ bù ài gūdú
ủa pu ai cu tú
Em không thích sự cô đơn

它偏偏趁虚而入
tā piānpiān chèn xū ér rù
tha p'en p'en trân xuy ớ ru
nhưng nó lại cứ hiện hữu trong em

席卷而来带走了幸福
xíjuǎn ér lái dài zǒu le xìngfú
xí choẻn ớ lái tai chẩu lơ xing phú
Mang đi hết thảy mọi hạnh phúc của em

我想挽留却抓不住
wǒ xiǎng wǎnliú què zhuā bù zhù
ủa xẻng oản liếu truê choa pu chu
Em rất muốn níu giữ anh lại nhưng không thể

我想不清楚
wǒ xiǎng bù qīng·chu
ủa xẻng pu tring trủ
Em không suy nghĩ được thông suôt

感情因何而辛苦
gǎnqíng yīn hé ér xīnkǔ
cản trính in hứa ớ xin khủ
Tình cảm tại sao lại đau khổ đến thế

不适合只能徒留感触
bùshì hé zhǐ néng tú liú gǎnchù
pu sư hứa chử nấng thú liếu cản tru
Lẽ nào giữa chúng ta chỉ có thể lưu lại chút rung động

再爱也于事无补
zài ài yě yú shì wúbǔ
chai ai dể úy sư ú pủ
Yêu lại lần nữa cũng trở nên vô nghĩa

我不爱孤独
wǒ bù ài gūdú
ủa pu ai cu tú
Em không thích sự cô đơn

它偏偏趁虚而入
tā piānpiān chèn xū ér rù
tha p'en p'en trân xuy ớ ru
nhưng nó lại cứ hiện hữu trong em

席卷而来带走了幸福
xíjuǎn ér lái dài zǒu le xìngfú
xí choẻn ớ lái tai chẩu lơ xing phú
Mang đi hết thảy mọi hạnh phúc của em

我想挽留却抓不住
wǒ xiǎng wǎnliú què zhuā bù zhù
ủa xẻng oản liếu truê choa pu chu
Em rất muốn níu giữ anh lại nhưng không thể

我想不清楚
wǒ xiǎng bù qīng·chu
ủa xẻng pu tring trủ
Em không suy nghĩ được thông suôt

感情因何而辛苦
gǎnqíng yīn hé ér xīnkǔ
cản trính in hứa ớ xin khủ
Tình cảm tại sao lại đau khổ đến thế

不适合只能徒留感触
bùshì hé zhǐ néng tú liú gǎnchù
pu sư hứa chử nấng thú liếu cản tru
Lẽ nào giữa chúng ta chỉ có thể lưu lại chút rung động

再爱也于事无补
zài ài yě yú shì wúbǔ
chai ai dể úy sư ú pủ
Yêu lại lần nữa cũng trở nên vô nghĩa

 • Em tưởng rằng có thể quên được anh 我以为可以忘记

  22/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em tưởng rằng có thể quên được anh 我以为可以忘记 Wǒ yǐwéi kěyǐ wàngjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không còn nữa 再不会 Zàibu huì

  22/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không còn nữa 再不会 Zàibu huì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Yêu, tồn tại 爱,存在 Ài, cúnzài

  22/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu, tồn tại 爱,存在 Ài, cúnzài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì người mà đến 为你而来 Wèi nǐ ér lái

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì người mà đến 为你而来 Wèi nǐ ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Con đường bình phàm 平凡之路 Píngfán zhī lù

  12/03/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Con đường bình phàm 平凡之路 Píngfán zhī lù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giày cao gót màu đỏ 红色高跟鞋 Hóngsè gāogēnxié

  07/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Giày cao gót màu đỏ 红色高跟鞋 Hóngsè gāogēnxié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng

  30/04/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Hạ sơn 下山 Xiàshān

  02/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Hạ sơn 下山 Xiàshān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa